Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020

(PDF, 4516 kb)

6 stycznia 2015 roku uchwałą nr III/45/15 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3) została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, stanowi aktualizację dokumentu strategicznego z 2011 roku. Obecnie trwają prace nad trzema załącznikami do Strategii: diagnozą, Szczegółowymi nakładami na realizację RSI oraz Ramowym Planem Działań.

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020

Wersja obowiązująca od 26.05.2015 do 28.05.2015

(PDF, 4516 kb)

Załączniki (5)

Pobierz jako PDF