Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

(PDF, 11053 kb)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), przyjęta przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 2011r., jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Wersja obowiązująca od 26.05.2015 do 28.05.2015

(PDF, 11053 kb)

Załączniki (2)

Stan_przestrzennego_zagospodarowania_kraju_2011_mapy_diagnostyczne_cz_1

(PDF, 19957 kb)

Stan_przestrzennego_zagospodarowania_kraju_2011_mapy_diagnostyczne_cz_1

Wersja obowiązująca od 26.05.2015 do 28.05.2015

(PDF, 19957 kb)

Stan_przestrzennego_zagospodarowania_kraju_2011_mapy_diagnostyczne_cz_2

(PDF, 20652 kb)

Stan_przestrzennego_zagospodarowania_kraju_2011_mapy_diagnostyczne_cz_2

Wersja obowiązująca od 26.05.2015 do 28.05.2015

(PDF, 20652 kb)

Pobierz jako PDF