Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

(PDF, 413 kb)

Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad przygotowania i zatwierdzania szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

Załączniki (0)

Pobierz jako PDF