Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 31.10.2017 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


506 przedsiębiorstw

48 ha terenów inwestycyjnych

19 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


391 e-usług

68 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


79 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

523 odnawialnych źródeł energii

278 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


145 km kanalizacji sanitarnej

9 oczyszczalni ścieków komunalnych

62 instytucji kultury i zabytków

21 wozów pożarowych

 

 

 

 

 

Transport


245 km dróg

93 km linii kolejowych

19 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


23 265 osób objętych aktywizacją zawodową

3 864 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


735 podmiotów ekonomii społecznej

810 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


3 723 miejsc wychowania przedszkolnego

364 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


44 obiekty przedszkolne

63 obiektów edukacji ogólnej

53 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF