Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 01.03.2018 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


454 przedsiębiorstw

48 ha terenów inwestycyjnych

17 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


447 e-usług

78 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


89 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

521 odnawialnych źródeł energii

297 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


145 km kanalizacji sanitarnej

10 oczyszczalni ścieków komunalnych

52 instytucji kultury i zabytków

21 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


182 km dróg

93 km linii kolejowych

19 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


23 663 osób objętych aktywizacją zawodową

4 105 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


735 podmiotów ekonomii społecznej

835 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


3 896 miejsc wychowania przedszkolnego

375 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


50 obiektów przedszkolnych

65 obiektów edukacji ogólnej

54 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF