Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach WRPO 2014+ wspartych zostanie (dane na podstawie umów z dnia 31.12.2017 r.):

 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka


502 przedsiębiorstwa

48 ha terenów inwestycyjnych

17 laboratoriów badawczych

 

 

 

 

 

Społeczeństwo informacyjne


433 e-usług

93 systemów teleinformatycznych

 

 

 

 

 

Energia


89 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

532 odnawialnych źródeł energii

295 budynków poddanych termomodernizacji

 

 

 

 

 

Środowisko


145 km kanalizacji sanitarnej

9 oczyszczalni ścieków komunalnych

69 instytucji kultury i zabytków

21 wozów pożarniczych

 

 

 

 

 

Transport


245 km dróg

93 km linii kolejowych

19 jednostek taboru kolejowego

 

 

 

 

 

Rynek pracy


23 449 osób objętych aktywizacją zawodową

3 923 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

Włączenie społeczne


735 podmiotów ekonomii społecznej

835 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

 

 

 

 

 

Edukacja


3 851 miejsc wychowania przedszkolnego

380 szkół w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotowych

 

 

 

 

 

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego


48 obiekty przedszkolne

65 obiektów edukacji ogólnej

54 obiekty kształcenia zawodowego

 

Pobierz jako PDF