Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 08.03.2017 10:00 do 08.03.2017 12:00 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie bez barier. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w zakresie:

  • aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami, w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • ekonomii społecznej,
  • aktywnej integracji,
  • podniesienia dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich.

Podczas spotkania omówione zostaną dodatkowo podstawowe zasady dotyczące dostępności projektów unijnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12.00, w sali szkoleniowej nr 11 Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, budynek B.

Spotkanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających na rzecz podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 marca 2017 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 6 marca 2017 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP Sp. z o.o.
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (410.6 KB)

Formularz zgłoszeniowy (231.5 KB)

Fundusze Europejskie bez barier - spotkanie w Nowym Tomyślu o wsparciu rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
08.03.2017 10:00 - 08.03.2017 12:00