Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 07.07.2017 10:00 do 07.07.2017 12:00 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

Celem spotkania jest przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach najbliższych naborów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, na projekty związane z:

  • inwestycjami w odnawialne źródła energii – budową, przebudową instalacji służących do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii,
  • inwestycjami w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach sektora MSP m.in. poprzez przebudowę linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, kompleksową termomodernizację budynków oraz wykorzystanie instalacji OZE na potrzeby przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbędzie się 7 lipca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12.00, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, budynek B, sala szkoleniowa nr 11.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich firm z terenu województwa wielkopolskiego oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii, w tym m.in. przedstawicieli samorządów, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek wodnych.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 lipca 2017 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 5 lipca 2017 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP Sp. z o.o.
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (770 KB)

Formularz zgłoszeniowy (233 KB)

Spotkanie informacyjne na temat Funduszy Europejskich na odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
07.07.2017 10:00 - 07.07.2017 12:00