Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 29.03.2017 10:00 do 29.03.2017 12:00 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33

UWAGA! Spotkanie zostało odwołane z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela organizator.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich, z programów:

1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:

  • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
  • rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

  • efektywna dystrybucja ciepła,
  • promowanie i wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Podczas spotkania omówione zostaną również podstawowe zasady dotyczące dostępności projektów unijnych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto, w końcowej części spotkania omówione zostaną możliwości dofinansowania inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkich innych podmiotów zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

Spotkanie odbędzie się w środę 29 marca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12.00, w sali nr 11 Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, budynek B.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o czytelne (komputerowo bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 marca 2017 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 27 marca 2017 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP Sp. z o.o.
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Załączniki:

Program spotkania (406.6 KB)

Formularz zgłoszeniowy (232 KB)

Spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu dotyczące Funduszy Europejskich dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
29.03.2017 10:00 - 29.03.2017 12:00