Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 06.03.2017 09:00 do 06.03.2017 14:00 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu Poddziałania 8.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) - Edukacja przedszkolna.

Szkolenie odbędzie się 6 marca 2017 r. w godzinach od 09:00 do 14.00, w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, sala sesyjna, drugie piętro, budynek E, wejście nr 5.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1 WRPO – Edukacja przedszkolna oraz przygotowanie uczestników do tworzenia projektów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych projektodawców WRPO, zainteresowanych pozyskaniem środków w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą do 2 marca 2017 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 2 marca 2017 r. do godziny 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy WARP Sp. z o.o.
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Załączniki:

Program szkolenia (259.1 KB)

Formularz zgłoszeniowy (233 KB)

Szkolenie w Nowym Tomyślu dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich na edukację przedszkolną
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
06.03.2017 09:00 - 06.03.2017 14:00