Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 09.03.2017 09:00 do 09.03.2017 14:00 Piła, ul. Grunwaldzka 2

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.4.1 WRPO oraz przygotowanie uczestników do tworzenia projektów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych projektodawców WRPO, zainteresowanych pozyskaniem środków w zakresie dofinansowania żłobków i klubów malucha.

Szkolenie odbędzie się 9 marca 2017 r. w godzinach od 9:00 do 14.00 w sali szkoleniowej nr 1 Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2 (parter).

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 marca 2017 r. do godziny 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 7 marca 2017 r. do godziny 15:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile przy WARP
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoue-pila@warp.org.pl

Załączniki:

Program szkolenia (395.7 KB)

Formularz zgłoszeniowy (232 KB)

Szkolenie w Pile z zakresu Poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu – Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Piła, ul. Grunwaldzka 2
09.03.2017 09:00 - 09.03.2017 14:00