Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
od 18.09.2017 10:00 do 18.09.2017 14:15 Poznań, al. Niepodległości 34

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje w poniedziałek 18 września 2017 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonym konkursem na Poddziałanie 4.3.1. Podczas szkolenia zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostaną również informacje nt. Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 18 września 2017 r. o godz. 10.00. w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Sesyjna, parter). Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 15 września br. do godz. 12.00 wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Jeśli dojeżdżają Państwo samochodem, informujemy że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program_szkolenia_4.3.1_18.09.2017 (221.3 KB)

Szkolenie z Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa – poniedziałek 18 września 2017 r.
Poznań, al. Niepodległości 34
18.09.2017 10:00 - 18.09.2017 14:15