Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

logotypy Fundusze Europejskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+,
które odbędą się 20 maja 2017r. (sobota)
w godzinach od 10:30 do 12:30

Jeśli jesteś:

  • osobą bezrobotną,
  • bierną zawodowo,
  • osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą,
  • pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,
  • a w szczególności osobą powyżej 29. roku życia (długotrwale bezrobotną, osobą w wieku 50 lat i więcej, kobietą, osobą z niepełnosprawnościami, osobą o niskich kwalifikacjach) dla których dedykowane jest wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8i,oraz osobą szukającą wsparcia w zakresie włączenia społecznego w ramach Priorytetu  Inwestycyjnego 9i,

czekamy właśnie na Ciebie!

Przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!

 

  W trakcie bezpłatnej porady można:

 

PRZYPOMINAMY:

Sobota, 20 maja 2017 r., w godzinach od 10:30 do 12:30

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:

Punkt Kontaktowy WRPO 2014+ WUP w Poznaniu tel. 61 846 38 23

 

Budynek siedziby Urzędu dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Pobierz jako PDF