Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 19 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3673/2017 zatwierdzającą wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 19.05.2017 r. - Działanie 6.1 WRPO 2014 (214.2 KB)

Uchwała Nr 3673/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. zatwierdzenia wniosku (226.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3673/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. zatwierdzenia wniosku (254.5 KB)


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3507/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z 13.04.2017 r. – Działanie 6.1 WRPO 2014+ (214.1 KB)

Uchwała Nr 3507/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.04.2017 ws. zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (226.8 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3507/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.04.2017 (178.3 KB)


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3460/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 7.04.2017 r. - Działanie 6.1 WRPO 2014 (216.9 KB)

Uchwała Nr 3460/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 07.04.2017 ws. zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (227.2 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3460/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 07.04.2017 ws. zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (179 KB)


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3453/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 31.03.2017 r. - Działanie 6.1 WRPO 2014 (207.4 KB)

Uchwała Nr 3453/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (231.6 KB)

Uzasadnieniedo Uchwały Nr 3453/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2017 r. (184.7 KB)


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 23 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3407/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17). 

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 23.03.2017 r. - Działanie 6.1 WRPO 2014 (220.3 KB)

Uchwała Nr 3407/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (229.2 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3407/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.03.2017r. (184.1 KB)


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3345/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 09.03.2017 r. – Działanie 6.1 WRPO 2014 (229.2 KB)

Uchwała Nr 3345/2017 z dn. 09.03.2017 r. (234.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3345/2017 z dn. 09.03.2017 r. (188.3 KB)

Aktualizacja: 30.03.2017 r., 04.04.2017 r., 13.04.2017 r., 20.04.2017 r., 26.05.2017 r.

Pobierz jako PDF