Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 9 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3345/2017 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 09.03.2017 r. – Działanie 6.1 WRPO 2014 (229.2 KB)

Uchwała Nr 3345/2017 z dn. 09.03.2017 r. (234.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3345/2017 z dn. 09.03.2017 r. (188.3 KB)

Pobierz jako PDF