Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013.

To było trzydzieste i zarazem ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Podjęto na nim kluczową decyzję przybliżającą do ostatecznego rozliczenia perspektywy unijnej 2007-2013 przed Komisją Europejską. Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli sprawozdania końcowe  z wdrażania Programu. 

Wydana w stu procentach alokacja oraz wpływ WRPO na poprawę wskaźników makroekonomicznych (m.in. na rynek pracy czy wzrost PKB), stawiają Wielkopolskę w gronie tych regionów kraju, które najskuteczniej zrealizowały program. O tym mówił również marszałek Marek Woźniak, który przypomniał, że celem WRPO był wzrost konkurencyjności regionu. Konsekwentne inwestowanie w infrastrukturę drogową, kolejową czy społeczną sprawiło, że udało się osiągnąć zamierzony cel. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że Wielkopolska stała się jednym z liderów gospodarczych kraju.

Duża w tym zasługa beneficjentów, którzy zrealizowali około 2500 projektów. O tym, że wsparcie unijne obejmowało różne dziedziny życia można było przekonać się, słuchając trzech wystąpień beneficjentów z poprzedniej perspektywy. Na temat innowacji z zakresu genetyki i badań molekularnych opowiedziała prof. Anna Latos-Bieleńska z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS. Dzięki pieniądzom unijnym genetykom z Poznania udało się opracować metodę „mikromacierzy”, pozwalającą szybciej wykryć zmiany genetyczne u dzieci. O budowie rezerwatu archeologicznego na Ostrowie Tumskim i działaniach edukacyjnych w nim podejmowanych opowiedziała Agnieszka Stempin, kierownik Rezerwatu Archeologicznego „Genesis loci”, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wystąpienia beneficjentów zakończyła prezentacja Departament Transportu UMWW w Poznaniu, która dotyczyła zakupu dla regionalnych przewozów pasażerskich 22 pociągów.

Realizacja WRPO 2007-2013 wpłynęła na rynek pracy w Wielkopolsce. Temat był szczegółowo omawiany podczas prezentacji wyników badania ewaluacyjnego, który ukazywał wpływ programu na zatrudnienie w Wielkopolsce. Ponad 22 tys. utworzonych lub zachowanych miejsc pracy w wyniku realizacji projektów unijnych – to jeden z twardych rezultatów. Do tego należy dodać również kolejne etaty, które powstały w tzw. „otoczeniu projektu”, czyli dostawcy czy podwykonawcy.

Ostatnie posiedzenie Komitetu było również okazją do wręczenia podziękowań członkom tego gremium, które w ostatnich 10 latach doradzało i opiniowało sprawy związane z wdrażaniem WRPO 2007-2013. W tym czasie podjęli ponad 60 uchwał dotyczących m. in. przyjęcia zmian kryteriów wyboru projektów, alokacji środków czy spraw regulaminowych.  W skład Komitetu wchodzili przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

komitet monitorujący wrpo 2007-2013

Pobierz jako PDF