Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z ogłoszeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe zaprasza na konferencję otwierającą nabór wniosków o preferencyjne pożyczki JESSICA 2.

Szczegółowe informacje na temat konferencji umieszczone są na stronie BGK: https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/jessica2-konferencja/

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę JESSICA 2 prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 22 522 94 10; fax 22 522 91 94

e-mail: jessica2@bgk.pl

Pobierz jako PDF