Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o dofinansowanie wartego blisko 615 mln zł projektu związanego z modernizacją linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna. W wydarzeniu udział wzięli Arnold Bresch - Członek Zarządu PKP PLK S.A. oraz Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

„To największa umowa dotacyjna w naszym WRPO 2014+” - podkreślił Marszałek Marek Woźniak. „Linia kolejowa z Poznania do Piły nie miała szans na finansowanie ze środków krajowych, a to niezwykle ważne połączenie w ruchu pasażerskim i towarowym pomiędzy dwoma dużymi miastami naszego województwa. To również część aglomeracyjnego systemu komunikacji kolejowej. Dlatego podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu jej modernizacji ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 423 mln zł. Mam nadzieję, że inwestycja będzie przebiegać sprawnie, tak prawdziwie po wielkopolsku i wkrótce będzie mogła służyć naszym mieszkańcom” – powiedział Marszałek.

Z kolei Arnold Bresch z PKP PLK S.A. zaznaczył, że Krajowy Program Kolejowy, który ma za zadanie zmodernizować polskie linie kolejowe, realizowany jest przy wsparciu środków unijnych z regionalnych programów operacyjnych. „Projekt Wielkopolski jest wyjątkowy - jest rekordzistą w skali kraju, jeśli chodzi o wkład województwa” – podkreślił Prezes Bresch.

Linia nr 354 Poznań - Piła o długości blisko 93 km zlokalizowana jest w północno-centralnej części województwa i przebiega przez obszar powiatów: poznańskiego, obornickiego, chodzieskiego i pilskiego. „Planujemy, aby po modernizacji pociągi poruszały się po niej z prędkością 120 km/h, a czas przejazdu skrócił o ok. 40 minut” – dodał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. „Efektem będzie wzrost konkurencyjności kolei w stosunku do innych gałęzi transportu. Modernizacja poprawi przepustowość tej linii, zwiększy dostępność transportu kolejowego, poprawi także bezpieczeństwo oraz zracjonalizuje koszty eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury” – podkreślił Wojciech Jankowiak.

podpisanie umowy

Pobierz jako PDF