ANKIETA
DOTYCZĄCA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W dniu 26 września br. zakończono etap diagnostyczny związany z badaniem ankietowym, którego celem było poznanie Państwa opinii na temat poziomu rozwoju/stanu czynników mających znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski. Zebrane oceny i oczekiwania społeczne pozwolą na weryfikację dysproporcji gospodarczych i społecznych występujących między poszczególnymi obszarami województwa oraz zostaną wykorzystane przy opracowaniu kolejnej wersji Strategii.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.