Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 329 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 1.3
Poddziałanie 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”
Zakończony od 30-03-2018 do 08-06-2018
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakończony od 28-12-2017 do 01-02-2018
WRPO 4.1
Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja
Zakończony od 28-12-2017 do 28-02-2018
WRPO 4.5
Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Zakończony od 28-12-2017 do 28-02-2018
WRPO 4.1
Poddziałanie 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym
Zakończony od 28-12-2017 do 16-02-2018
WRPO 4.5
Poddziałanie 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
Zakończony od 28-12-2017 do 28-02-2018