Dla dziennikarzy

 

Jesteś dziennikarzem? Zajmujesz się m.in. tematyką szeroko pojętej integracji europejskiej, widzisz i opisujesz zmiany, które są udziałem funduszy europejskich? Zgłoś swój artykuł, reportaż, audycję radiową czy program telewizyjny do XVIII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w tym roku odbywającego się pod hasłem „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. Regiony przyszłością Europy”.

W tym roku mija 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, które wraz z traktatem paryskim dały początek szeroko pojętej integracji europejskiej. Tegoroczny konkurs dla dziennikarzy ma podkreślić fundamentalną rolę, jaką odgrywają regiony w rozwoju naszego państwa i budowaniu zjednoczonej Europy. Ma także przypominać o wkładzie samorządów, w szczególności samorządów województw, w proces kształtowania europejskiej wspólnoty krajów i regionów. Organizator zachęca w szczególności do przesyłania materiałów, które opisują Wielkopolskę w odniesieniu do relacji z innymi europejskimi regionami i instytucjami UE, są głosem w debacie na temat przyszłości wspólnoty europejskiej i tworzących ją krajów, odwołują się do wspólnych europejskich korzeni i akcentują strategiczne z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu wyzwania na przyszłość.

W konkursie przewidziano 3 nagrody pieniężne:

 

I nagroda w wysokości 7000 zł, II nagroda – 5000 zł
III nagroda – 3000 zł

 

Prace konkursowe należy przesłać do 31 października 2017 r.

Informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.umww.pl. Do dyspozycji zainteresowanych pozostaje Biuro Prasowe: rzecznik@umww.pl, tel. 61 626 66 79. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach do końca grudnia 2017 r. W styczniu 2018 r. nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.