Fotografia z lotu ptaka przedstawia nowo wybudowany szpital – Wielkopolskie Centrum Pediatrii. To ogromny, kilkupiętrowy gmach, otoczony parkingami. Zdjęcie pochodzi z archiwum Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Fundusze na usługach medycyny

Od co najmniej dwóch dekad instytucje europejskie inwestują w polski system ochrony zdrowia. Zdrowe społeczeństwo stymuluje gospodarkę, ta zaś daje większe możliwości zachowania zdrowia.

Szybkie tempo życia, nieprawidłowa dieta, choroby cywilizacyjne – to czynniki negatywnie wpływające na jakość naszego życia. Jeśli do tego dodamy skutki pandemii, starzenie się społeczeństwa oraz rosnące wskaźniki zapadalności na choroby psychiczne, okaże się, że sytuacja zdrowotna w całej Europie jest trudna i wymaga pilnej interwencji. Celem podejmowanych działań powinno być utrzymanie obywateli w zdrowiu tak, aby nie opuszczali rynku pracy, byli aktywni, zakładali rodziny i przy wsparciu różnych instytucji troszczyli się o swoich bliskich. Niezbędne są więc inwestycje w profilaktykę, infrastrukturę zdrowotną, kształcenie kadr medycznych, badania, rozwój oraz działania projakościowe w ochronie zdrowia. Polski system wspierają Fundusze Europejskie, także z programów regionalnych.

W Wielkopolsce od 2004 r. zrealizowano ponad 270 projektów, których koszt wyniósł ponad 1,3 mld zł! Przedsięwzięcia pozwoliły na modernizację blisko 90 szpitali i innych jednostek zdrowia oraz stworzenie środowiskowych form opieki zdrowotnej, zarówno dla seniorów, osób niesamodzielnych, jak i tych zmagających się z problemami psychicznymi. Z oferty programów zdrowotnych skorzystało ponad 163 tys. mieszkańców, czyli ponad dwa razy więcej niż liczba mieszkańców Piły! Na badania profilaktyczne zgłosiło się ponad 138 tys. osób. Dla lepszego zobrazowania wyobraźmy sobie, że byliby to prawie wszyscy mieszańcy powiatu gnieźnieńskiego!

W trosce o najmłodszych

Jedną z największych zdrowotnych inwestycji regionu w ostatnim dwudziestoleciu była budowa Wielkopolskiego Centrum Pediatrii – najnowocześniejszego szpitala dla dzieci w Polsce. Inwestycja kosztowała aż 459 mln zł, z czego 237 mln zł stanowiła unijna dotacja. W efekcie powstał obiekt z 354 łóżkami dla dzieci, 9 oddziałami i kilkunastoma poradniami specjalistycznymi.

Zdjęcie przedstawia występ skrzypaczki dla licznie zgromadzonych małych pacjentów szpitala. Wszystko jest kolorowe, nie brakuje balonów i uśmiechów. Fotografia pochodzi z archiwum Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

– To szpital z całą infrastrukturą diagnostyczno-terapeutyczną potrzebną do zaopatrzenia małych Wielkopolan we wszystko, co jest im potrzebne w procesie leczenia – podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Lecznica podzielona jest na dwie części: jedna z nich to oddziały łóżkowe, druga składa się z oddziałów diagnostyczno-ratunkowo-zabiegowych. Mali pacjenci objęci są nie tylko kompleksową opieką medyczną, ale również edukacją i wsparciem, które choć na chwilę pomagają zapomnieć o trudach choroby.

– Na oddziałach prowadzimy konsultacje psychologiczne i dietetyczne. Uczymy również, jak żyć zdrowo i dbać o najważniejsze aspekty życia. Działa u nas też szkoła, która poprzez nowoczesne podejście do nauki oraz fantastyczne grono nauczycielskie dba, aby pacjenci nie zostali w tyle z materiałem edukacyjnym – podkreśla Izabela Marciniak, dyrektor placówki. – Odwiedzają nas również goście oraz przedstawiciele różnych fundacji, np. klauni, alpiniści, czy czworonożni wolontariusze. Ich obecność znacząco łagodzi stres podczas pobytu – dodaje.

Od otwarcia placówki w maju 2022 roku szpital przyjął już ponad 104 tys. chorych, z czego ponad 82 tys. na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Z SOR-u na oddział trafiło ponad 12,5 tys. osób.

Więcej na temat nowoczesnego szpitala dowiesz się z naszego videocastu.

Nowoczesna lecznica

Dzięki dostępności programów regionalnych w ostatnich dwóch dekadach mogliśmy zmodernizować wiele mniejszych placówek zdrowia i doposażyć je w nowoczesną aparaturę. Z tej szansy skorzystał m.in. Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewa w Chodzieży. Lecznica unijne środki przeznaczyła na stworzenie skoordynowanej opieki dla pacjentów ze schorzeniami układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Ilustracja ukazuje wnętrze sali gimnastycznej w szpitalu. Po prawej widzimy kozetki ze specjalnymi stelażami wokół, po lewej rowerek stacjonarny. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

– Uruchomiliśmy specjalistyczne poradnie przyszpitalne – rehabilitacyjną, ortopedyczną i leczenia bólu, dzięki czemu zwiększyliśmy dostępność naszych usług w warunkach ambulatoryjnych – mówi Aleksandra Ćwikła, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży. – Zakupiliśmy też nowoczesny sprzęt, m.in. cyfrowy aparat rentgenowski, kompletne wyposażenie ortopedycznej sali operacyjnej, a także specjalistyczne urządzenia do leczenia bólu. Dzięki temu poszerzyliśmy zakres wykonywanych świadczeń i zabiegów ortopedycznych. Wprowadziliśmy również telekonsultacje z lekarzami specjalistami i fizjoterapeutami, co pozwala chorym efektywniej się rehabilitować bez wychodzenia z domu – podkreśla.

cudzysłów Dzięki dostępności programów regionalnych w ostatnich dwóch dekadach mogliśmy zmodernizować wiele mniejszych placówek zdrowia i doposażyć je w nowoczesną aparaturę. Z tej szansy skorzystał m.in. Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.

Z unijnej dotacji sfinansowano również rozbudowę szpitala o pion rehabilitacji leczniczej. Powstał nowy oddział liczący 50 łóżek, zapewniający komfortowe warunki pobytu dla pacjentów oraz szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych.

Po pierwsze: profilaktyka

W minionym dwudziestoleciu w Wielkopolsce prowadzonych było też kilka programów zdrowotnych. Dotyczyły one najistotniejszych schorzeń wykluczających mieszkańców z aktywności zawodowej. Wśród nich były działania profilaktyczne związane z chorobami nowotworowymi, układu krążenia, oddechowego, retinopatii cukrzycowej i psychiatrii. Realizowany był też Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej, w ramach którego mali pacjenci oraz ich najbliższe otoczenie mogli korzystać ze wsparcia zespołu specjalistów. Istotne znaczenie miał również program rehabilitacji pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. W kolejnych latach europejskie dotacje nadal wspierać będą realizację działań profilaktycznych w regionie.

Zastanawiasz się, na czym polega rehabilitacja wspomagana grami? Zobacz nasz reportaż filmowy!

Łukasz Karkoszka