Kontakt

Wydawca

Województwo Wielkopolskie
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel.: 61 62 66 300

Redaktor Naczelna: Joanna Tomczyk-Lidochowska
Korekta: Katarzyna Procner-Chlebowska
Koordynacja UMWW: Marcin Kryger

Redakcja: Wydawnictwo KA, ul. Opolska 23 C, 42-600 Tarnowskie GóryE-magazyn jest bezpłatny. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.