Tanie pożyczki na inwestycje

 

W ramach inicjatywy JESSICA2 w Wielkopolsce podpisana została pierwsza umowa inwestycyjna na modernizację energetyczną budynku w Poznaniu.

–  Fundusze unijne to nie tylko spektakularne inwestycje infrastrukturalne. To również ważne projekty o mniejszej skali, które obejmują m.in. rewitalizację zdegradowanej tkanki miejskiej i poprawę efektywności energetycznej budynków – mówi Przemysław Cieszyński, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

29 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana pierwsza umowa inwestycyjna na projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił Wspólnocie Mieszkaniowej 1,2 mln zł pożyczki na kompleksową modernizację energetyczną 55-letniego budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu.

Prace obejmą m.in. ocieplenie ścian i dachu oraz wymianę instalacji c.o. w części wspólnej. Inwestycja ta pozwoli zmniejszyć koszty zużycia energii w 70 gospodarstwach domowych na łączną kwotę ponad 51 tys. zł w ciągu roku. Prace zakończą się zimą 2018 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5% w skali roku, a BGK nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

 

W ramach poprzedniej inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce
podpisano 41 umów na kwotę ponad 82 mln euro

 

– Pożyczki oferowane w ramach JESSICA2 stanowią kontynuację dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych przez województwo wielkopolskie w trakcie wdrażania Inicjatywy Jessica w latach 2007-2013. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się przeznaczyć najwyższą kwotę w Polsce na wsparcie projektów w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych i poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym ze środków WRPO 2014+. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy nabór wniosków na pożyczki dla inwestorów – podkreśla Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Na uruchomienie pożyczek JESSICA2, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał BGK w zarządzanie kwotę 285,83 mln zł. W ramach poprzedniej inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce podpisano 41 umów na kwotę ponad 82 mln euro.

Julia Hoffmann