Doczekaliśmy się efektów

Wyróżniamy się w skali kraju w kilku działaniach. Są to wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz sektor publiczny i mieszkaniowy. Inwestujemy też w modernizację linii kolejowych i taboru – mówi GRZEGORZ POTRZEBOWSKI, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Aktualności

B+R = innowacyjna Wielkopolska

Wielkopolska gospodarka ma kolejną szansę nabrać wiatru w żagle. Rusza konkurs dla firm, które myślą o wzmocnieniu potencjału innowacyjnego. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie na działalność badawczo-rozwojową: laboratoria badawcze, prowadzenie prac eksperymentalnych czy skomercjalizowanie wyników badań.

Własny biznes z dotacją

Nie każdy ma bardzo kreatywne podejście do biznesu i nie każdy chce uruchomić innowacyjny start-up, ale wiele osób chciałoby pracować na własny rachunek. Zobacz, z którego wsparcia najlepiej skorzystać w Wielkopolsce.

Więcej niż inkubator

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości jest pionierskim przedsięwzięciem we wschodniej Wielkopolsce. Była to dobrze przemyślana inwestycja zrealizowana przez Miasto Turek. W ciągu pięciu lat działalności przyczynił się do powstania prawie 40 nowych firm.

Drugie życie

Programy rewitalizacji w sposób kompleksowy rozwiązują problemy obszarów zdegradowanych, dotkniętych negatywnymi zjawiskami społeczno-ekonomicznymi. Zbliżają się nabory wniosków dotyczących rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Wielkopolskie gminy dwa lata przygotowywały się do realizacji tego procesu.

Mapa równych szans

Znikają białe plamy, a listy rezerwowe powoli przestają być potrzebne. Wielkopolska mapa edukacji przedszkolnej systematycznie się zmienia. Na wsiach i w małych miejscowościach przybyło nowych placówek, stare są modernizowane, poprawia się też oferta zajęć dla najmłodszych. Te zmiany na lepsze to efekt wielomilionowych nakładów na infrastrukturę i edukację przedszkolną z WRPO 2014+.

Wreszcie będzie normalnie

Brak swobodnego dostępu do lekarza oraz strach przed opinią społeczną to dwie największe bariery w leczeniu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. A pomocy potrzebuje co czwarty Polak, w tym także dzieci i młodzież. Projekt tworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego to rewolucja w leczeniu – centra będą działać w każdym powiecie, siedem dni w tygodniu, przez całą dobę.

Pokonać swoje słabości

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie to dwie grupy ludzi dramatycznie obciążonych przez los i potrzebujących pomocy. Niepełnosprawność trwa przez całą dobę, tygodniami, miesiącami i latami. Konińska Fundacja PODAJ DALEJ zaprojektowała dla nich kompleksowy program pomocy.

Równość kobiet i mężczyzn


Unia Europejska dba o to, aby projekty realizowane z budżetu unijnych programów wpisywały się w zasadę równości kobiet i mężczyzn. Dlatego każdy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlega ocenie pod kątem tzw. standardu minimum. Wyjaśniamy, co kryje się pod tym terminem i w jaki sposób należy przygotować wniosek, aby otrzymać maksymalną liczbę punktów.