Pokonać swoje słabości

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie to dwie grupy ludzi dramatycznie obciążonych przez los i potrzebujących. Niepełnosprawność trwa przez całą dobę, tygodniami, miesiącami i latami. Konińska Fundacja PODAJ DALEJ zaprojektowała dla nich kompleksowy program pomocy.

 

Projekt „Aktywni i niezależni” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. – Otrzymujemy zgłoszenia osób od 1. roku życia do 67 lat, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To najlepszy dowód na to, że projekt jest bardzo potrzebny – mówi Margareta Dorabialska-Muś, koordynator projektu z Fundacji PODAJ DALEJ.

Innej pomocy potrzebuje ktoś z niepełnosprawnością wrodzoną (np. mózgowe porażenie dziecięce), a zupełnie innej osoba z niepełnosprawnością powstałą podczas wypadku, w wyniku choroby onkologicznej itp. – Największym sukcesem projektowym jest moment, w którym osoba z niepełnosprawnością rezygnuje z udziału w projekcie. To moment, w którym już nie potrzebuje wsparcia Fundacji, czuje się aktywna i niezależna. Cały czas dążymy do tego, aby takich momentów było jak najwięcej – podkreśla Margareta Dorabialska-Muś.

 

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszą się zajęcia rehabilitacyjno-sportowe. Fot. archiwum beneficjenta
Dużym zainteresowaniem uczestników cieszą się zajęcia rehabilitacyjno-sportowe. Fot. archiwum beneficjenta

 

Najbardziej potrzebne

Największym zainteresowaniem wśród uczestników projektu cieszy się indywidualne wsparcie: asystentów osobistych, asystentów niezależnego życia, fizjoterapeuty, logopedy, pedagoga specjalnego oraz psychologa. W drugiej kolejności są zajęcia grupowe: rehabilitacyjno-sportowe, aktywna rehabilitacja i arteterapia, wycieczki edukacyjne i warsztaty niezależnego życia.

– Mam tutaj możliwość wyboru, z których zajęć chcę skorzystać, mogę decydować o tym, czego potrzebuję. Jestem bardzo zadowolona z pomocy asystentów, ponieważ otrzymałam od nich wsparcie w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Dzięki warsztatom z samoobsługi nauczyłam się przygotowywać posiłki i sprzątać – mówi Małgorzata Perlińska, uczestniczka I edycji  projektu . – Sukcesem projektu jest także integracja osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach, a dzięki wsparciu asystentów możemy wyjść z domu, zrobić zakupy, nauczyć się samodzielności w życiu codziennym – dodaje.

 

Małgorzata Perlińska, uczestniczka I edycji projektu dzięki warsztatom z samoobsługi nauczyła się przygotowywać posiłki i sprzątać. Fot. archiwum beneficjenta
Małgorzata Perlińska, uczestniczka I edycji projektu dzięki warsztatom z samoobsługi nauczyła się przygotowywać posiłki i sprzątać. Fot. archiwum beneficjenta

 

Bardzo duże jest też zapotrzebowanie na indywidualną pomoc. Takie zajęcia odbywają się także w domach podopiecznych, zwłaszcza tych, którzy ze względu na stopień niepełnosprawności nie mogą dojechać na spotkanie do siedziby Fundacji. Najmniej chętnych było dotychczas na warsztaty specjalistyczne dla rodziców i opiekunów, gdyż najczęściej rodzic nie ma z kim zostawić dziecka. Dlatego w trakcie zajęć dla rodziców Fundacja organizuje dla dzieci opiekę.

Jak być opiekunem

Konieczność zapewnienia całodobowej i wieloletniej opieki oraz rehabilitacji osoby niepełnosprawnej zmienia życie całej rodziny, toteż opiekunowie bardzo potrzebują szkoleń i pomocy. W projekcie zaplanowano zajęcia i warsztaty dla 65 opiekunów. – Poważnym wyzwaniem dla terapeutów są postawy rodziców i opiekunów, bez względu na to, czy osoba zależna ma 3 lata, czy też 45 lat – mówi Margareta Dorabialska-Muś. W przypadku postawy nadopiekuńczej rodzice we wszystkim wyręczają dziecko, mimo że ono samo świetnie by sobie poradziło. Druga postawa – optymalna: rodzic wymaga od dziecka z niepełnosprawnością tyle samo, a bardzo często więcej niż od dziecka pełnosprawnego. Trzecia postawa to postawa odrzucająca: rodzic, choć kocha dziecko, nie akceptuje jego niepełnosprawności i nie pogodził się z jego ograniczeniami. – Praca z rodzicami i opiekunami jest równie ważna, jak z samymi niepełnosprawnymi – wyjaśnia Margareta Dorabialska-Muś.

Asystenci

Ogromnie ważną pracę wykonują asystenci osobiści i asystenci niezależnego życia. Pierwsza grupa to osoby sprawne, które pracują z beneficjentami w ich środowisku, pomagają im pokonywać obawy, bariery i nabywać nowe umiejętności. – „Aktywni i Niezależni” to złożony projekt angażujący szerokie grono specjalistów. Dzięki nim uczestnik projektu wie, że może liczyć na wsparcie w każdej kwestii i działa to jak katapulta dla rozwoju ciała, ducha oraz umysłu. Przydatność projektu jest ogromna, bo jak ktoś zacznie, to nie można go zatrzymać w samorozwoju. My tylko wskazujemy początek drogi, a zainteresowany dalej sam już kreuje swój świat – mówi Tomasz Krzymiński, asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. – Sukcesem tego projektu jest filozofia działania, w której słabości przekuwamy, rzeźbimy i zamieniamy na mocne strony. Chcę uczynić świat piękniejszym i łatwiejszym choćby dla jednej osoby – dodaje.

 

 

Asystentami niezależnego życia są z kolei osoby, które na co dzień same poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Znakomicie pracują z ludźmi na wózkach, zwłaszcza tymi, którzy niedawno stracili swoją sprawność w wyniku wypadku czy choroby. Są dla nich autorytetem, wzorem i mobilizacją do działania. – Marzy mi się sytuacja, w której zespół projektu mógłby całkowicie poświęcić się na bezpośrednią pracę z podopiecznymi i ich rodzinami, a koordynator na dbanie o jeszcze wyższą jakość i efektywność pracy całego zespołu projektowego. Chcielibyśmy czuć, że urzędnicy rozumieją naszą misję, wspierają nas i wspólnie z nami świętują każdy sukces naszych podopiecznych – mówi Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji PODAJ DALEJ.

Fundacja PODAJ DALEJ

3-letni projekt „ Aktywni i Niezależni” realizowany jest od września 2016 r. w regionie konińskim. W tej chwili dobiega końca pierwsza z jego trzech edycji, a w całym projekcie weźmie udział 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, 100 osób dorosłych niepełnosprawnych oraz 65 rodziców i opiekunów. Realizatorem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. Projekt został dofinansowany z WRPO kwotą ponad 1,7 mln zł. Młodzi uczestnicy projektu „Aktywni i Niezależni wyjechali w sierpniu 2017 r. na obóz, gdzie większość z nich po raz pierwszy w życiu spędziła bez rodziców aż 10 dni!

Julia Hoffmann
Współpraca: Margareta Dorabialska-Muś  

 

 

Materiał powstał dzięki skrzynce zmieniamywielkopolske@umww.pl