Zdecydowany głos samorządowców

 

Dyskusja nad przyszłym kształtem polityki spójności wchodzi w decydującą fazę, a pierwszą instytucją Unii Europejskiej, która przyjęła oficjalne stanowisko w tej sprawie jest Komitet Regionów (KR) gromadzący przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE.

 11 maja Komitet przyjął dokument „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”, w którym  europejscy samorządowcy zawarli swoje wskazówki dotyczące przyszłego kształtu i finansowania jednej z najważniejszych polityk wspólnotowych. Opracował go zespół pod kierunkiem Michaela Schneidera, sekretarza stanu niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Powstał on w oparciu o opinie przedstawicieli samorządów, szereg badań i konsultacji.  Czytamy w nim, że polityka spójności przyniosła wymierne efekty na przestrzeni dziesięcioleci i należy ją kontynuować i jednocześnie wzmacniać.  Przy większej elastyczności, prostszych procedurach i lepszym zintegrowaniu z innymi narzędziami inwestycyjnymi, polityka spójności może przynieść doskonałe efekty, a także pomóc stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak migracja, czy zmiana klimatu.

 

„Cieszy mnie fakt, że polskie regiony aktywnie uczestniczyły w tym procesie,
a nasze postulaty znalazły odzwierciedlenie w dokumencie”

 

W tworzenie opinii aktywnie zaangażował się marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z polską delegacją. Marszałek zgłosił szereg poprawek, które zostały uwzględnione w ostatecznym tekście. Dotyczyły one m.in. regionów przejściowych, zapewnienia polityce spójności odpowiednich środków finansowych, stworzenia jednolitych zasad zarzadzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszem Społecznym i lepszego dostosowania programów operacyjnych do potrzeb regionów.

„Ta kluczowa opinia została przyjęta we właściwym czasie, aby wywrzeć wpływ na trwającą debatę na temat przyszłości polityki spójności. Cieszy mnie ponadto fakt, że polskie regiony aktywnie uczestniczyły w tym procesie, a nasze postulaty znalazły odzwierciedlenie w dokumencie” – podkreślił Marszałek Woźniak.

Komitet zarekomendował, żeby udział procentowy polityki spójności w budżecie UE nie zmalał po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i wezwał instytucje UE i państwa członkowskie do traktowania polityki spójności jako partycypacyjnego, demokratycznego i otwartego forum służącego ożywieniu europejskiego projektu.

Andrzej Szoszkiewicz