Zyskaj Ty i środowisko!

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy od 30 czerwca do 28 lipca 2017 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.5.3. Wsparcie będzie można otrzymać na zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, modernizację energochłonnych budynków czy instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.

Każda sprawnie zarządzana firma szuka oszczędności i tnie niepotrzebne koszty. Pod gilotynę trafiają też wydatki na energię. Przedsiębiorstwa starają się racjonalizować zużycie energii elektrycznej czy gazu – modernizują procesy przemysłowe, ocieplają budynki, wdrażają systemy zarządzania energią. W tym miejscu ekonomia spotyka się z ekologią. Bo, to co jest dobre dla firmowych finansów, jest też dobre dla środowiska. Poprawa efektywności energetycznej jest z kolei ważnym kierunkiem działania polityki unijnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dlatego podmioty działające na terenie UE mogą liczyć na finansowe wsparcie w zmianie funkcjonowania na bardziej proekologiczny i energetycznie efektywny.

Wielkopolscy przedsiębiorcy mogą takie wsparcie uzyskać ze środków WRPO 2014+. W ramach I osi priorytetowej – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw – ogłoszony został właśnie nabór na poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej.  Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli od 30 czerwca do 28 lipca 2017 r. składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie będzie można otrzymać na 3 typy projektów:

  1. modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią
  2. kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe)
  3. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Co ważne, typy projektów „a” i „b” (łącznie) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu „c” to element dodatkowy.

 

Odnawialne źródła energii mogą obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekonała się o tym firma Mark-Drew z Boduszewa koło Murowanej Gośliny. Fot. M. Zakrzewski
Odnawialne źródła energii mogą obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przekonała się o tym firma Mark-Drew z Boduszewa koło Murowanej Gośliny. Fot. M. Zakrzewski

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy od 30 czerwca do 28 lipca 2017 r.

mogą składać wnioski o dofinansowanie

w ramach poddziałania 1.5.3

 

Pula środków na konkurs to 60 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania, na który może liczyć przedsiębiorca to 65% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw i 55% – dla średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota, jaką może otrzymać wnioskodawca to 2 mln zł – (w tym do 700 tys. zł  w ramach pomocy de minimis dla typu projektu c), minimalna – to 50 tys. zł.

Więcej szczegółów zainteresowani przedsiębiorcy znajdą na stronie wrpo.wielkopolskie.pl/nabory lub mailowo na adresy: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu: al. Niepodległości 34, tel. 61 626 61 92.