Postaw na zieloną energię!

 

Wycieczka po kraju pokazuje, że Polacy coraz chętniej i liczniej montują na dachach panele słoneczne, stawiają wiatraki, hydroelektrownie czy ciepłownie na biomasę. Wiele tych inwestycji powstaje przy udziale funduszy europejskich. Wsparcie na OZE można otrzymać m.in. z konkursu WRPO 2014+, który właśnie rusza.

Zielona energia to przyszłość naszej planety, i to już niedaleka – co do tego, mało kto ma wątpliwości. Europa i świat – w obliczu zmian klimatu – stawiają na odnawialne źródła energii. Ze słońca, wody, wiatru czy wewnętrznego ciepła Ziemi korzysta się też w Polsce. Od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. można – w ramach poddziałania 3.1.1 „ Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” – składać wnioski na „zielone inwestycje”. Krąg odbiorców, do których jest skierowane to działanie jest naprawdę szeroki – są to i prywatne firmy, i podmioty publiczne, i organizacje pozarządowe, a mianowicie:

 • jst i ich związki
 • jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe
 • przedsiębiorcy
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)
 • szkoły wyższe
 • spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

 

Od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. można
składać wnioski na „zielone inwestycje”

 

Generalnie, dofinansowanie będzie można otrzymać na budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji pochodzących ze źródeł odnawialnych (wraz z ew. podłączeniem do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej) –  z energii wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermalnej, biomasy i biogazu. Dokładne parametry i wartości są określone w regulaminie konkursu, który znajdziemy na stronie wrpo.wielkopolskie.pl. Do rozdysponowania jest 90 mln złotych. Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych – ale w zależności od tego, czy projekt generuje dochód czy jest objęty pomocą publiczną – zastosowanie mają tu różne zasady finansowania. Wszystkie szczegóły można znaleźć na podanej wcześniej stronie, a także uzyskać je  mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio. Kontakty do ekspertów, którzy odpowiedzą na nasze pytania czy wątpliwości również są stronie wrpo.wielkopolskie.pl.