Kontakt

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

tel.: 61 62 66 300
faks: 61 62 66 301
e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Redakcja
Smartlink Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 307
61-712 Poznań

tel.: 61 849 90 40
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl

Redakcja: Joanna Gontarz
Webmaster: Milan Szoszkiewicz
Koordynacja: Marcin Kryger (UMWW)

e-biuletyn jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020