Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia mężczyznę tworzącego kolaż ze zdjęć. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

W projekcie PCPR w Turku wzięły udział m.in. rodziny zastępcze (fot. Archiwum beneficjenta).

Razem zawsze lepiej

Rodzina. Buduje poczucie bezpieczeństwa i pielęgnuje więzi. Zapewnia dobry start życiowy dzieciom. Co, jeżeli nie funkcjonuje tak, jak powinna? Wtedy z pomocą przychodzą usługi społeczne...

Choć nie szukają medialnego rozgłosu, mają coraz większe znaczenie dla codzienności wielu Polaków. Usługi społeczne decydują często o jakości życia, większym lub mniejszym komforcie i możliwościach rozwoju. Jednym pomagają wyrwać się ze szponów wykluczenia społecznego, innym na nowo odnaleźć cel i kierunek w życiu. Usługi społeczne wspierają również rodziny – zarówno te biologiczne, w pokonywaniu trudności wychowawczych, jak i zastępcze – w należytym wykonywaniu swojej misji i budowaniu relacji z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej. W Wielkopolsce ten ogromny sektor wspiera Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Dać ciepło i bezpieczeństwo

Fotografia przedstawia grupkę dzieci grających w grę planszową na świeżym powietrzu. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Państwo Mariola i Andrzej Prużyńscy, od 15 lat są rodziną zastępczą, poświęcając energię i czas swoim podopiecznym.

- W 2003 roku w jednym z czasopism przeczytałam artykuł, który opowiadał o małżeństwie prowadzącym rodzinny dom dziecka. Właśnie wtedy w mojej głowie pojawił się pomysł na stworzenie takiego miejsca w moim domu – mówi pani Mariola. - Wychowywaliśmy wtedy własne dzieci, ale nasze warunki mieszkaniowe spokojnie pozwalały na realizację założonego planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poinformowało mnie wtedy, że nie ma zapotrzebowania na rodzinny dom dziecka, jednak na rodzinę zastępczą owszem – dodaje.

W rodzinie zastępczej Państwa Prużyńskich przez te kilkanaście lat przebywało 15 dzieci, które były przenoszone do rodzin zastępczych spokrewnionych, wracały do rodzin biologicznych czy były adoptowane. Obecnie pod ich opieką znajduje się trójka wychowanków.

- Dzieci cierpiały na głębokie zaburzenia emocjonalne. Po roku pobytu w naszej rodzinie już widać dużą poprawę. Każde z trojga naszych pociech wymaga indywidualnego traktowania, dużej cierpliwości, bliskości i zrozumienia, żeby mogły jak najlepiej funkcjonować – mówi pan Andrzej.

Państwo Prużyńscy wzięli udział w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, który miał za zadanie wspierać m.in. rodziny zastępcze. Zdecydowali się na ten krok, chcąc pogłębić swoją dotychczasową wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia.

- Poznaliśmy inne rodziny zastępcze, wymieniliśmy doświadczenia. Wielką wartość miały wspólne kilkudniowe wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe, które dały nam możliwość głębszego poznania samych siebie, naszych możliwości czy umiejętności rozwiązywania problemów. Spędziliśmy z dziećmi więcej czasu na wspólnych zabawach i spacerach. Dzięki udziałowi w grupach wsparcia wiemy, że nie jesteśmy sami z naszymi trudami – mówi pani Mariola.

Indywidualne wsparcie

 Fotografia przedstawia czterech dorosłych przy stole, rozwiązujących jakiś problem. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. W powiecie tureckim, tamtejsze powiatowe centrum pomocy rodzinie wraz z 10 partnerami, realizuje projekt „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Przedsięwzięcie, w którym również uczestniczą Państwo Prużyńscy, skierowane jest do osób z różnymi problemami społecznymi oraz ich otoczenia.

- Do pierwszej grupy uczestników naszego projektu zaliczamy osoby zależne, w tym z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież przebywającą w rodzinnej pieczy zastępczej. Do drugiej grupy należą z kolei rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka oraz kandydaci na rodziców zastępczych – wymienia Edyta Michalak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. - Ze względu na specyfikę beneficjentów naszego przedsięwzięcia, rekrutacja jest ciągła. Do końca 2018 roku, z naszego wsparcia skorzystało prawie 300 osób. Działania zakończą się 31 marca 2019 roku – dodaje.

W projekcie przewidziano szeroki zakres pomocy. PCPR w Turku odpowiada między innymi za wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: poradnictwo prawne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapię czy usługi fizjoterapeutyczne. Wspomagane są również rodziny zastępcze, które raz na kwartał uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, w zajęciach superwizyjnych, grupach wsparcia czy w wyjeździe szkoleniowym. Wszystkie te działania mają na celu ich profesjonalizację i wsparcie we właściwym wywiązywaniu się ze swoich funkcji. Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej raz w roku uczestniczą natomiast w warsztatach ogólnorozwojowych. Pozostali partnerzy projektu odpowiadają głównie za rozwój usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz za wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

- Pomoc jest uzależniona od potrzeb beneficjentów. Wspólnym mianownikiem jest poprawa funkcjonowania tej licznej grupy w społeczności, podniesienie jakości życia i rozwiązywanie bieżących problemów – mówi Edyta Michalak.

Całkowity koszt projektu „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” wynosi prawie 2,2 mln zł, z czego wsparcie z WRPO 2014+ to kwota ponad 1,8 mln zł.

Życiowy regulamin

Fotografia przedstawia zajęcia prowadzone przez coacha dla kilku osób. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. Marzena Barłóg wraz z partnerem wychowuje piątkę dzieci w wieku od półtora do 20 lat. Jak sama mówi – każde z nich ma inne potrzeby i w inny sposób nawiązuje relacje zarówno z nią, jak i z rodzeństwem. Aby wzbogacić życie rodzinne, postanowiła skorzystać z coachingu rodzicielskiego w ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Prowadziła go Agata Szymendera z Fundacji „Niebolandia” Dziecięcej Szkoły Latania działającej w ramach Akademii Kompetencji Rodzinnych „Fajna Rodzinka”.

-Spotkania z panią Agatą bardzo pomogły mi we wprowadzeniu nowych porządków w rodzinie. Wcześniej nie potrafiłam sobie poradzić ze zbyt długim przesiadywaniem dzieci przed komputerem. Dzięki regulaminowi, który pani Agata pomogła mi stworzyć, ten i inne problemy udało się rozwiązać w sposób bezkonfliktowy – mówi Marzena Barłóg. - Teraz mam o wiele więcej cierpliwości do moich pociech, ale jestem także bardziej konsekwentna – dodaje.

Spotkania z coachem pozwoliły uczestnikom nie tylko poukładać swoje życie i nawiązać lepsze relacje z dziećmi, ale także nabrać większej pewności siebie.

- Zajęcia dały mi ogromne wsparcie. To coś innego niż dobre rady koleżanki czy rodziny. Dzięki nim zrozumiałam, że jestem silna i potrafię przeciwstawić się codziennym problemom – mówi Marzena Barłóg. - Bardzo zaangażowaliśmy się w warsztaty, dzięki czemu wynieśliśmy z nich konkretną wiedzę, którą wykorzystujemy w praktyce. To była dla nas prawdziwa szkoła rodzica – dodaje.

Razem lepiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wraz z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej realizuje projekt „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim”.

Przedsięwzięcie skierowano do rodzin borykających się z problemami wychowawczymi wynikającymi z niskich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców i zaburzonej komunikacji w rodzinie. Do tej pory, w projekcie wzięło udział 55 rodzin (245 osób).

- Skoncentrowaliśmy się na coachingu rodzicielskim. To profesjonalna pomoc i wsparcie dla osób, które chcą lepiej radzić sobie w trudnych życiowych sytuacjach, zwłaszcza w aspekcie budowania trwałej relacji w związku oraz wychowania dzieci – mówi Tomasz Woźnica, zastępca dyrektora PCPR w Poznaniu. - Ponadto organizujemy także zajęcia podwórkowe, których głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni do kreatywnego i atrakcyjnego spędzania czasu oraz integrowania się dzieci z ich rówieśnikami. Wzięło w nich udział około 70 dzieci – dodaje.

Projekt był również adresowany do rodzin zastępczych, którym zaoferowano wsparcie koordynatora oraz specjalistyczne szkolenia. Skorzystały również osoby niepełnosprawne, które mogły liczyć na pomoc opiekunów.

- Głównym efektem naszego projektu jest przede wszystkim motywacja rodzin do zmian w swoim życiu. Przeprowadzony coaching spełnił swoje zadanie, pomagając rozwiązać wiele codziennych problemów rodziców i ich dzieci – mówi Tomasz Woźnica.

Całkowity koszt projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim” wynosi ponad 500 tys. zł, z czego wsparcie z WRPO 2014+ to kwota prawie 490 tys. zł.

O projekcie „Tęczą” realizowanym na terenie powiatu kościańskiego w audycji „Zmieniamy Wielkopolskę” na antenie ESKA Leszno.

Plik z tekstem (transkrypcja opisowa nagranego dźwięku): pobierz .DOC, pobierz .PDF.

Dominik Wójcik

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolske@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska