Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiadomości

23-09-2016

Jak mierzyć efektywność społeczno - zatrudnieniową w projektach EFS 2014 – 2020 - materiał dotyczący sposobu pomiaru efektywności społeczno – zatrudnieniowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

23-09-2016

Aktualizacja wzoru oświadczenia uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych oraz wzoru oświadczenia osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014.

22-09-2016

Działanie 10.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich