Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

25-05-2018

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 2.4 z 23 maja 2018 r.

24-05-2018

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w czerwcu 2018 roku

23-05-2018

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (maj 2018)

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 1 813 Wartość dofinansowania UE: 5 894 707 098 zł Wartość umów ogółem: 8 536 816 167 zł Procent wykorzystania alokacji 61%
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich