Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiadomości

17-02-2017

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP - Uszczegółowienie) wersja 1.25 z 16 lutego 2017 r

13-02-2017

Komunikat o możliwości zgłaszania propozycji projektów pozakonkursowych WRPO 2014+

10-02-2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (luty 2017)

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich