Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiadomości

06-07-2016

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

01-07-2016

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP - Uszczegółowienie) wersja 1.17 z dnia 30 czerwca 2016 r.

30-06-2016

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich