Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiadomości

23-06-2016

Rozpoczęcie realizacji badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja bieżąca systemu wyboru projektów i kryteriów w ramach WRPO 2014+"

23-06-2016

Interpretacja Komisji Europejskiej dotycząca zakresu stosowania art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 w przypadku projektów realizowanych w ramach cross-financingu

22-06-2016

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich