Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiadomości

24-08-2016

Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – wtorek 6 września 2016 r.

19-08-2016

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

18-08-2016

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (SZOOP - Uszczegółowienie) wersja 1.18 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zobacz wszystkie wiadomości

Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
843
km przebudowanych dróg
8333
wspartych przedsiębiorstw
31
zakupionych wozów strażackich