Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN 02/2018 Na zdjęciu: Czterech przedstawicieli gmin stoi na placu budowy zbiornika. W tle widać żółtą koparkę.

Spotkanie na terenie budowy zbiornika odbyło się 8 czerwca (fot. archiwum UMWW).

Czysta woda za unijną kasę

Ponad trzy miliony złotych unijnej dotacji pójdzie na zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego. To kolejny ważny proekologiczny projekt w regionie, dofinansowany ze środków WRPO 2014+.

Skutecznie chronić środowisko, podnosząc standard życia mieszkańców. To jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Unia Europejska od lat kładzie nacisk na działania związane z wdrażaniem projektów proekologicznych. Po latach degradacji środowiska, nadszedł czas zmian - gospodarze wielu gmin dostrzegają możliwości, ale też i szanse, jakie daje odpowiednio realizowana polityka środowiskowa. W Wielkopolsce nie brakuje gmin, które śmiało sięgają po zewnętrze wsparcie finansowe na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Przykładami są Poznań i Suchy Las.

Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego to przedsięwzięcie ważne nie tylko z punktu widzenia ochrony przyrody, ale też mieszkańców. Celem inwestycji jest zbudowanie zbiornika o pojemności 20,8 tys. m3 wraz z filtrem gruntowo-roślinnym w ramach tzw. małej retencji. Jest to proces polegający na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. W przypadku wielkopolskiego projektu, prace dotyczyć będą zabezpieczenia okolicznych pól i domów przed zalaniem spowodowanym intensywnymi opadami deszczu. Projekt ma także przyczynić się do poprawy jakości wody w Jeziorze Strzeszyńskim. W ramach prowadzonych prac zastosowane zostaną najnowocześniejsze proekologiczne rozwiązania technologiczne. Stworzony zostanie m.in. biologiczny filtr oczyszczający wodę zgromadzoną w zbiorniku, która następnie popłynie do Jeziora Strzeszyńskiego. Zakończenie budowy zaplanowano jesienią bieżącego roku.

8 czerwca br. odbyło się spotkanie z udziałem Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta Poznania, Macieja Wudarskiego - Wiceprezydenta Miasta Poznania oraz Grzegorza Wojtery - Wójta Gminy Suchy Las, na terenie budowy zbiornika.

– Na realizację projektu przyznaliśmy 3 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt budowy zbiornika to ok. 3,5 mln zł. Ta inwestycja to przykład na to, że ważne kwestie, dotyczące mieszkańców Poznania i gminy Suchy Las, czyli metropolii poznańskiej, nie są obojętne samorządowi województwa – podkreślał Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

– Jezioro Strzeszyńskie jest jednym z najczystszych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Robimy wszystko, by takim pozostało. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji atrakcyjność jeziora zwiększy się jeszcze bardziej – zaznaczał w trakcie spotkania Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Przedsięwzięcie realizować będzie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Więcej o informacji o inwestycji przedstawionych zostanie w lipcowym wydaniu e-biuletynu „Nasz Region”.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska