Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia młodą kobietę przytulającą uśmiechniętą staruszkę. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Projekty zakładają tworzenie w miastach i gminach środowiskowych centrów wsparcia osób starszych i dziennych domów opieki medycznej (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Seniorzy wyjdą z domów

Środowiskowe centra wsparcia osób starszych i dzienne domy opieki medycznej powstaną w Wielkopolsce. To ogromna szansa dla osób starszych, które potrzebują specjalistycznej opieki.

Nie jest żadną tajemnicą, że w Polsce kuleje system opieki nad seniorami. I choć wiele w tej materii w ostatnich latach się zmienia, to cały czas potrzeby są ogromne. Pół roku temu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ ogłoszono konkurs w zakresie usług społecznych i zdrowotnych, na który można było zgłaszać projekty wspierające osoby starsze oraz niesamodzielne z naciskiem na działalność lokalną i środowiskową. Chodziło m.in. o tworzenie w miastach i gminach środowiskowych centrów wsparcia osób starszych i dziennych domów opieki medycznej. By osoby niesamodzielne miały dostęp do kompleksowego systemu wsparcia społecznego, dzięki któremu będą zdolne do samodzielnego funkcjonowania. A jeśli ze względów zdrowotnych nie jest to możliwe, to by mogły liczyć na fachową pomoc opiekunów.

Ponad 67 mln zł dofinansowania unijnego otrzymały 43 projekty, które będą realizowane w całej Wielkopolsce (wszystkie projekty znaleźć można na: https://wrpo.wielkopolskie.pl/). Dlaczego tak ważne jest przesunięcie akcentu z opieki instytucjonalnej w kierunku opieki świadczonej w środowiskach lokalnych?

– Moim zdaniem organy opieki instytucjonalnej i organizacje pozarządowe powinny przede wszystkim ze sobą współpracować, aby dostosować formę opieki do konkretnej osoby. Najważniejsze jest to, aby osoba z niepełnosprawnością jak najdłużej funkcjonowała we własnym środowisku, które zna i wśród ludzi, których kocha. Uważam, że ma to ogromne znaczenie dla aspektu psychologicznego i motywacyjnego – tłumaczy Margareta Dorabialska-Muś z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, która otrzymała dofinansowanie na projekt „ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Wart jest prawie 1,9 mln zł, z czego wkład własny to niewiele ponad 100 tys. zł.

przedstawia młodą kobietę, która uczy seniorkę obsługi tableta. Fotografia pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. W założeniach projekt ma pomóc rozwiązać niektóre problemy osób ze znacznym lub umiarkowanym rodzajem niepełnosprawności i ich opiekunów. Chodzi przede wszystkim o niesamodzielność, niską aktywność społeczną oraz niewystarczający dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. Jak Fundacja „Podaj dalej” chce ten plan zrealizować?

– Chodzi przede wszystkim o niezbędne działania, które pomogą im się usamodzielnić i uniezależnić. A za tym pójdzie również podniesienie jakości ich życia, zarówno poprzez poprawę stanu fizycznego, jak i zwiększenie integracji społecznej. Istotne jest także podniesienie poziomu własnej wartości, która będzie takim motorem napędowym do podejmowania aktywności i walki o samodzielność oraz niezależność – zaznacza Margareta Dorabialska-Muś.

Osobami starszymi zajmie się także Spółdzielnia Socjalna „VIVO” z Koźmina Wielkopolskiego, która również stawia na poprawę jakości życia seniorów z terenu gminy. Ta organizacja ma już doświadczenie, bo od wielu lat działa przy niej Klub Seniora. I to jego członkowie najwięcej skorzystają na projekcie realizowanym przez „VIVO”. To ważne, bo dzięki temu, że obie strony dobrze się znają to pracownicy spółdzielni wiedzą, jaka konkretnie pomoc jest potrzebna.

– Działanie lokalne jest niezwykle ważne, bo kto ma lepiej wiedzieć, co jest potrzebne osobom z tego terenu niż instytucje działające w konkretnym środowisku – zaznacza Dominik Radwański ze Spółdzielni Socjalnej „VIVO” i podkreśla: – My, którzy na co dzień zajmujemy się usługami opiekuńczymi, znamy te osoby. Jesteśmy u nich każdego dnia, nasze opiekunki odwiedzają seniorów, rozmawiają z nimi. Spotykamy się z nimi także w naszej siedzibie. Wiemy zatem, jakie mają potrzeby i na tej podstawie stworzyliśmy nasz projekt.

Spółdzielnia otrzymała ponad 500 tys. zł unijnego dofinansowania na projekt „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski”. „VIVO” to organizacja, która zajmuje się opieką nad osobami starszymi już od kilku lat. Lista wykonanych przez nich zadań i projektów jest długa. „Aktywny Senior” będzie kontynuacją tych przedsięwzięć.

- Głównym celem projektu jest zwiększenie naszym seniorom dostępności do różnego typu usług, przede wszystkim rehabilitacji. Ważna jest także pomoc geriatry, który służyć będzie poradą. Do tego dochodzą różnego typu zajęcia aktywizujące i warsztatowe jak np. program „Bezpieczna jesień”, w którym seniorzy będą objęci zajęciami profilaktycznymi. Oferujemy też treningi kompetencji życiowych oraz pamięci, a także kompetencji społecznych i wielu innych – opowiada Dominik Radwański.

Co zyskają osoby, dla których stworzone zostały takie projekty jak ten przygotowany przez Fundację „Podaj Dalej” czy Spółdzielnię „VIVO”?

– Przede wszystkim uczestnicy projektu będą mieli większą samodzielność i nauczą się wykonywać czynności, których na co dzień do tej pory w domu nie robili z różnych względów. Najczęściej – bo są wyręczani w tym przez najbliższych jak np. w przygotowywaniu posiłków czy sprzątaniu. Tym samym dzięki wsparciu sztabu specjalistów poprawią jakość swojego życia – podkreśla Margareta Dorabialska-Muś. Fundacja „Podaj Dalej” planuje też wsparcie w zakresie indywidualnych usług asystenckich, poprowadzi warsztaty niezależnego życia i szkolenia na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Będą też specjalistyczne usługi opiekuńcze, warsztaty i poradnictwo indywidualne. Poprzez działania w ramach projektu wspartych zostanie prawie 200 osób, w tym niepełnosprawni, opiekunowie i asystenci osób niepełnosprawnych – zaznacza Dorabialska-Muś.

Także Dominik Radwański podkreśla, jak bardzo projekt Spółdzielni „VIVO” pomoże seniorom z rejonu Koźmina Wielkopolskiego.

– Przede wszystkim mogą oni wyjść z domu, rozszerzy się oferta aktywności i warsztatów im dedykowanych. Jeśli osoba starsza ma kłopot z dojazdem do nas, to też żaden problem, bo jesteśmy w stanie zapewnić transport. Po seniorów jedziemy i zapewniamy całodniową opiekę. Mogą skorzystać z oferty klubu seniora, z obiadu i po całym dniu odwozimy ich do domu. Dzięki temu mogą przebywać wśród ludzi i spędzać czas aktywnie – zwraca uwagę Radwański.

Oba projekty ruszą jesienią tego roku. Podobnie jak większość pozostałych, które uzyskały dotację z WRPO 2014+.

O aktywizacji seniorów i konkursie WRPO 2014+ była mowa w magazynie Zmieniamy Wielkopolskę na antenie TV Asta (materiał archiwalny z listopada 2017 roku).

Dorota Rakowicz

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska