Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Grafika przedstawia trzy monitory, z których wlatują najróżniejsze dane. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Do 19 października gminy mogą składać wnioski w ramach konkursu z Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Konkursy, konkursy

Gorąca jesień szykuje się dla wielkopolskich realizatorów unijnych projektów. W ramach WRPO 2014+ w najbliższych tygodniach ruszą nabory w ramach kilku konkursów. Dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na promocję gospodarczą regionu, inkubację przedsiębiorstw oraz doskonalenie kompetencji pracowników.

Do 19 października wielkopolskie gminy składać mogą wnioski w ramach konkursu z Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu. Pieniądze pójdą na promocję gospodarczą miejscowości, realizowaną m.in. poprzez udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, prowadzenie pogłębionych analiz rynków zagranicznych, monitoring trendów gospodarki krajowej i światowej oraz budowanie systemu komunikacji w formie platform internetowych. Na dofinansowanie liczyć mogą też przedsięwzięcia zakładające promocję inwestycyjną (aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych, udział w targach) oraz budowę Marki Wielkopolski. Ważne, by zgłaszane projekty dotyczyły działań w strategicznych obszarach regionu wyróżnionych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji. Do rozdysponowania jest ponad 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać to 85% wartości projektu.

Fotografia przedstawia roślinę, która jest włożona do probówki z wodą oraz wzór cząsteczki składającej się z czarnych i białych atomów. W tle znajduje się mikroskop. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. Aż 25 mln zł czeka z kolei na wnioskodawców, którzy planują sięgnąć po pieniądze w ramach Poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw. Konkurs adresowany jest do Instytucji Otoczenia Biznesu, a więc podmiotów prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zakładające rozwój potencjału i poprawę jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw (w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji). Maksymalny poziom dofinansowania to 85%. W przypadku projektów dotyczących usług doradczych i szkoleniowych maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 700 tys. zł. Wnioski można składać do 30 listopada.

Jesienią ruszy też konkurs, z którego docelowo korzystać będą mieszkańcy, których dotknęły skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw. W ramach konkursu z Poddziałania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych będzie można ubiegać się o środki z zakresu outplacementu, a więc wspierania zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowej pracy. Dotacje będzie można przeznaczyć na doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania; pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne; szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe; subsydiowane zatrudnienie; dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia; a także na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Wnioski można składać do 19 października. Każdy projekt może liczyć na aż 95% unijnego dofinansowania. Do wydania jest ponad 12,3 mln zł.

Szczegółowe informacje o naborach można znaleźć na stronie: wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska