Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia oficjeli podpisujących umowę. Zdjęcie pochodzi z archiwum Wielkopolskiego Zadządu Dróg Wojewódzkich.

Podpisanie umowy na obwodnicę Gostynia (fot. Archiwum WZDW).

No to jazda!

Gostyń, Oborniki, Wronki – te trzy wielkopolskie miasta już wkrótce odetchną z ulgą. Umowy na budowę tak wyczekiwanych drogowych obwodnic zostały podpisane. Dojedziemy szybciej, bardziej komfortowo, ale przede wszystkim bezpieczniej. Drogi wojewódzkie się rozrastają, a te istniejące dostają drugie życie.

Inwestycje w infrastrukturę drogową są jednym z najważniejszych obszarów wsparcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Gostyń czeka bardzo cierpliwie

Fotografia przedstawia oficjeli podpisujących umowę. Zdjęcie pochodzi z archiwum Wielkopolskiego Zadządu Dróg Wojewódzkich. Jedną z inwestycji, która zostanie zrealizowana w najbliższym czasie, jest obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12.

- Ta obwodnica to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych samorządu województwa współfinansowanego przez UE z naszego WRPO 2014+ (85 mln zł), ale także z budżetu województwa wielkopolskiego, który dokłada do niej ponad 36 mln zł. To także spełnienie złożonej przez nas obietnicy – mówi Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego.

Pod koniec marca tego roku ogłoszono przetarg na jej budowę, który ostatecznie wygrała firma Strabag. 21 sierpnia 2018 r. podpisała z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434.

– Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na marzec 2019 roku – informuje Anna Cembrzyńska, rzeczniczka firmy.

Budowa obwodnicy o długości 8,4 km będzie podzielona na dwa fragmenty. Pierwszy, ponad 6,6 km odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 z Kórnika w kierunku Rawicza, powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W praktyce oznacza to, że inwestor najpierw stworzy projekt, uzyska wszelkie pozwolenia, a dopiero potem przystąpi do budowy. Druga część – długości 1,8 km, realizowana będzie już tylko w systemie „buduj”.

Ta inwestycja jest przez mieszkańców Gostynia bardzo wyczekiwana. Miasto leży bowiem na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434, będącej alternatywnym połączeniem Poznania z Wrocławiem oraz drogi krajowej nr 12, łączącej m.in. pobliskie Leszno z Jarocinem. Przez to Gostyń od dawna zmaga się z nadmiernym ruchem samochodowym. Obwodnica pomoże wyprowadzić go z centrum, zapewniając mieszkańcom komfort jazdy oraz zwiększone bezpieczeństwo.

- Cieszymy się, że słowa i obietnice zostały zamienione w czyny i że wreszcie rusza budowa obwodnicy Gostynia. Ta inwestycja jest potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców całego powiatu gostyńskiego. Bo to przedsięwzięcie ważne nie tylko dla samego miasta, ale i całego regionu – mówi Robert Marcinkowski, starosta gostyński.

Obwodnica powstanie w północno-wschodniej części miasta. Wykonawca ma na wykonanie całej inwestycji 39 miesięcy od momentu podpisania umowy. A to oznacza, że w listopadzie 2021 roku powinna być gotowa.

Obwodnica Gostynia to nie jedyna inwestycja drogowa w Wielkopolsce południowej. Wysłuchaj audycji Zmieniamy Wielkopolskę na antenie ESKA Leszno, w których mowa o budowie 28 kilometrowego odcinka łączącego drogę wojewódzką nr 305 z węzłem ES 5 w Nietążkowie i budowie łącznika od drogi S5 węzeł Święciachowa wzdłuż ulicy Wilkowickiej.

Plik z tekstem (transkrypcja opisowa nagranego dźwięku): pobierz .DOCX, pobierz .PDF.

Plik z tekstem (transkrypcja opisowa nagranego dźwięku): pobierz .DOCX, pobierz .PDF.

Najpierw projekt, potem budowa

Ważne inwestycje drogowe ruszają też na północy województwa. Wkrótce zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 190, łącząca miejscowość Wysoka w powiecie pilskim oraz Krajenkę w powiecie złotowskim.

- Chodzi o rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku o długości 14 km. Całkowita wartość inwestycji to 64 mln zł, w tym 42 mln zł to udział Unii Europejskiej – informuje Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 24 sierpnia podpisano umowę pomiędzy WZDW, który dokłada brakujące 22 mln zł, a firmą TRAKCJA PRKiI. To ona wygrała przetarg na tę inwestycję.

- Kontrakt obejmuje poszerzenie drogi do siedmiu metrów oraz wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni. Powstaną nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Ponadto, dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, na wlotach do miejscowości znajdujących się na remontowanej trasie, zamontowane zostaną wyspy spowalniające ruch samochodów. Będą również przebudowane skrzyżowania, powstanie też obwodnica miejscowości Bądecz - wylicza Robert Kuczyński, rzecznik Trakcji PRKiI.

Podobnie jak w przypadku obwodnicy Gostynia, także tutaj wykonawca najpierw stworzy projekt, uzyska wszelkie dokumenty i pozwolenia, by na koniec przystąpić do budowy.

- Całość inwestycji prowadzonej w trybie projektuj i buduj zostanie zrealizowana w okresie 38 miesięcy – dodaje Kuczyński.

Pierwsza łopata wbita

Ale to nie koniec dobrych wieści. W Obornikach wbito już symboliczną pierwszą łopatę pod budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. Dzięki wsparciu unijnemu inwestycja uzyskała 12,2 mln zł dofinansowania, a całość projektu opiewa na 14,4 mln zł.

Samorządowcy oraz mieszkańcy Obornik od wielu lat zabiegali o tę obwodnicę. Ta z pozoru nieduża inwestycja obejmująca 1,2 km drogi, ma ogromne znaczenie dla układu komunikacyjnego w tym rejonie. Każdy, kto choć raz jechał np. w piątek po południu drogą wojewódzką nr 178 z Poznania w stronę Czarnkowa, wie, jak trudno przejechać przez zakorkowane Oborniki. Natężenie ruchu jest tak duże, że skutecznie utrudnia życie zarówno podróżującym, jak i mieszkańcom. Zakres robót obejmie m.in. budowę mostu na rzece Wełna, wiaduktu nad ul. Staszica i rond na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 178 i ul. Kubiaka oraz z drogą krajową nr 11.

Na poprawę jakości komunikacji można liczyć już pod koniec 2019 roku, kiedy to obwodnica zostanie oddana do użytku.

Wronki też zyskają

Fotografia przedstawia oddaną do użytku Drogę Wojewódzką numer 185 łączącą Piotrów z Zieloną Górą. Zdjęcie pochodzi z archiwum Wielkopolskiego Zadządu Dróg Wojewódzkich. Sporo na drogach dzieje się też w powiecie szamotulskim. W tym roku zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 między Obrzyckiem a Szamotułami. W latach 2014-2016 zmodernizowano tę samą drogę na odcinku od Piotrowa do Zielonej Góry. Wszystkie trzy projekty otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych na łączną kwotę 35 mln zł.

Teraz przyszedł czas na budowę obwodnicy Wronek, która jest jednym z najważniejszych projektów samorządu województwa wielkopolskiego. We Wronkach znajdują się bowiem dwie duże firmy produkujące sprzęt AGD. Ruch w tym mieście generowany jest więc m.in. przez TIR-y je obsługujące. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie kosztowało 24,9 mln zł, z czego 21,2 mln zł pochodzi z WRPO 2014+.

- Obecnie trwa dalsze rozpatrywanie złożonego do wojewody wielkopolskiego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej – podkreśla dyr. Staszewski z WZDW.

Jest to niezbędne, aby prace budowlane ruszyły. Po jej uzyskaniu wykonawca, czyli firma BUDIMEX wbije pierwszą łopatę.

Dużo i jeszcze więcej

Fotografia przedstawia most nad rzeką w Międzychodzie. Zdjęcie pochodzi z archiwum Wielkopolskiego Zadządu Dróg Wojewódzkich. A planów jest jeszcze więcej. Jak informuje WZDW, w najbliższym czasie planowana jest m.in. rozbudowa 17,5 km drogi wojewódzkiej nr 123 w północno-zachodniej Wielkopolsce, na odcinku od miejscowości Huta Szklana do skrzyżowania z drogą krajową nr 22. Realizowany w latach 2018-2020 projekt wart jest 75,6 mln zł. Obecnie trwa przetarg. Podobnie jest w przypadku drogi wojewódzkiej nr 263 w powiecie kolskim. Natomiast w Rogalinku w powiecie poznańskim na drodze nr 431 powstanie most przez rzekę Wartę. Wszystkie te inwestycje są współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

- Staramy się poprawiać jakość naszych dróg w całym regionie. Praktycznie w każdej części Wielkopolski trwają lub zakończyły się inwestycje drogowe. Do końca tej perspektywy w ramach WRPO 2014+ na modernizację lub budowę dróg wojewódzkich, powiatowych czy gminnych wydamy około 950 mln zł - podkreśla marszałek Marek Woźniak.

Magdalena Przysiwek

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska