Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia dzieci uczące się w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej. Autorem zdjęcia jest Jarosław Tomaszewski.

Nowatorski projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” rusza 1 października (fot. Jarosław Tomaszewski).

Nowoczesna szkoła, to cyfrowa szkoła

Aby zapewnić uczniom lepszy start w dorosłość, szkoły kładą coraz większy nacisk na rozwój, tak pożądanych dziś, kompetencji cyfrowych. Nowatorski projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, realizowany w naszym regionie, nie tylko ułatwi placówkom szybki dostęp do sieci internetowej, ale też pozwoli zorganizować interaktywne zajęcia pozalekcyjne, które ruszą już 1 października.

Przy obecnym tempie rozwoju cyfryzacji nie sposób orientować się w świecie bez umiejętności korzystania z technologii informacyjnych. Nic dziwnego, że rośnie ich rola także w edukacji. Tradycyjne modele nauczania muszą być uzupełniane o nowoczesne formy kształcenia, wykorzystujące multimedia, interaktywne tablice, e-podręczniki i dedykowane aplikacje. Laptopy czy tablety, interfejsy pomiarowe, roboty na szkolnych ławkach to już nie science fiction, ale wymóg, by opuszczająca szkolne mury młodzież, mogła łatwo odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Choć polska edukacja w prestiżowym rankingu Pearsona, od lat znajduje się w czołówce państw posiadających najlepsze systemy edukacji na świecie, to jednak uczniowie mają wyraźne trudności z rozwiązywaniem zadań na komputerach. Odpowiedzią na potrzeby młodych w zakresie rozwijania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi w naszym regionie jest realizowany projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, współfinansowany ze środków WRPO 2014+.

Kompetencje to podstawa!

Przedsięwzięcie jest kontynuacją dwóch projektów systemowych, przeprowadzonych w poprzednim okresie programowania - „eSzkoła – Moja Wielkopolska” i „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

– Jednym z głównych założeń tych projektów był rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny. Jednak dopiero „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” pozwala na stworzenie kompletnej, nowoczesnej oraz sprawnie działającej infrastruktury informatycznej we wszystkich placówkach wielkopolskiego systemu oświaty – mówi Piotr Waśko, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Do 2022 roku wsparciem objętych zostanie ok. 5 tys. nauczycieli i ok. 12 tys. uczniów sześciuset szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych.

– Projekt ma strukturę kaskadową. Najpierw rekrutujemy szkoły, które następnie typują nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia pozalekcyjne z uczniami w ramach poszczególnych modułów edukacyjnych. Zanim jednak pedagodzy wyłonią uczestników, sami wezmą udział w szkoleniach, na których poznają m.in. zasady kształcenia eksperymentalnego oraz różne formy pracy dydaktycznej z wykorzystaniem komputera i internetu – wyjaśnia Piotr Waśko.

Aby projekt mógł ruszyć, placówkom zapewniono dostęp do sieci internetowej. Szkoły otrzymały też sprzęt komputerowy, m.in. tablety i laptopy. Stworzona została też wielofunkcyjna platforma edukacyjna wspierająca proces kształcenia.

Czym skorupka za młodu...

W ramach rozpoczynających się w październiku zajęć pozalekcyjnych, uczniowie będą mogli m.in. uczestniczyć w tworzeniu Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski, która po zakończeniu projektu będzie dostępna dla wszystkich w sieci. Podzieleni na grupy, wybiorą wydarzenie, obiekt lub miejsce mające szczególne znaczenie dla danej społeczności lokalnej. Ich praca polegać będzie na poszukiwaniach źródłowych i gromadzeniu dokumentacji w formie zdjęć i filmów. Ostatnim etapem będzie stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje i materiały multimedialne o wybranym zagadnieniu. Uczniowie skorzystają też z modułu Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, ukierunkowanego na nauki przyrodnicze. W tym przypadku pracować będą nad cyfrową mapą dorzecza Warty. Uwagę młodych z pewnością zwrócą też Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, których celem będzie nauka programowania w oparciu o środowisko mikrokomputerów, a także rozwój umiejętności tworzenia oprogramowania zarządzającego różnymi urządzeniami.

– Dla szkół ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy też Ligi Przedmiotowe, w których uczniowie zmierzą się w sześciu dyscyplinach naukowych. Mecze rozgrywane będą na żywo w systemie teletransmisji w trakcie całego roku szkolnego. Zaplanowaliśmy też wykłady akademickie, które będą nadawane z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z sal multimedialnych stworzonych w ramach projektu w Ośrodkach i Centrach Doskonalenia Nauczycieli. Wykładowcami będą autorytety naukowe z kraju i zagranicy – informuje Piotr Waśko. – Działać będzie też Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, której celem będzie opracowanie scenariuszy, niezbędnych do wdrożenia strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych – dodaje.

Projekt wkracza aktualnie w decydującą fazę.

– Zainteresowanie szkół jest bardzo duże. To cieszy, ponieważ świadczy o tym, że nauczyciele dostrzegają potrzebę kształcenia cyfrowych kompetencji uczniów. Z tym wiąże się też rozwój kreatywności, myślenia innowacyjnego i umiejętności pracy w zespole, a więc cech tak dziś pożądanych na rynku pracy – podkreśla Piotr Waśko.

Młodzi w sieci

Do projektu przystąpił m.in. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieleniu, który kształci zarówno na poziomie liceum, jak i technikum w zawodach logistyk i informatyk. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych będzie blisko 145 uczniów, a więc cała szkolna społeczność.

– Uczniowie oczekują dziś nowoczesnej edukacji wykorzystującej najnowsze osiągnięcia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dlatego nasza szkoła, chcąc iść z duchem czasu i przygotować uczniów do realiów współczesnego świata, postanowiła wziąć udział w projekcie – mówi Karol Nowakowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieleniu. – Chcemy pokazywać, w jaki sposób można kreatywnie korzystać z dostępnych narzędzi teleinformatycznych, by stawać się aktywnymi twórcami, a nie tylko biernymi konsumentami dostępnych treści. Zależy nam, by uczniowie byli świadomymi użytkownikami mediów cyfrowych, a więc krytycznie podchodzili do informacji znalezionych w sieci i rozumieli język mediów, a jednocześnie przestrzegali standardów etycznych i dbali o swoje bezpieczeństwo – podkreśla.

W ramach projektu uczniowie skorzystają z wykładów akademickich online, zmierzą się w lidzie przedmiotowej i eksperymentować będą w laboratoriach informatycznych.

– Liczymy, że udział w projekcie przełoży się na lepsze efekty kształcenia, sprzyjać będzie rozwijaniu kreatywności i pozwoli uczniom biegle poruszać się po wirtualnym świecie - zaznacza Karol Nowakowski.

Cyfrowe kompetencje podnosić będą też uczniowie poznańskiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima.

– Nasi uczniowie znajdują się w grupie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niepełnosprawność intelektualna, sprzężona czy ruchowa bywa bowiem przeszkodą w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Sprawne poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii będzie dla nich przepustką do pełnego, aktywnego życia. Stąd nie wahaliśmy się ani chwili, decydując się na udział w przedsięwzięciu – mówi Anna Hartman, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu. – Dzięki unijnej pomocy szkoła wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt informatyczny i zyska dostęp do regionalnej sieci edukacyjnej.

Od października dziewięcioro uczniów poznawać będzie tajniki nowoczesnych technologii, programowania i robotyki w ramach laboratoriów informatycznych, zaś cała społeczność będzie aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych i metod nauczania.

– Mam nadzieję, że udział w projekcie pozwoli naszej młodzieży nabyć umiejętności, które wyzwolą w nich znacznie większą samodzielność – mówi Anna Hartman.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.3: Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 WRPO 2014+.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska