Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia gmach Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim z lotu ptaka. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Gmach nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim (fot. Archiwum beneficjenta).

Wykształcony absolwent, kompetentny pracownik

Wielkopolska potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kuźnią prawdziwych zawodowców są Centra Kształcenia Zawodowego, które powstały w Ostrowie Wielkopolskim i Swarzędzu. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalają uczniom w praktyce poznawać specyfikę wielu potrzebnych dziś na rynku profesji.

Szkoły branżowe, przez ostatnie lata będące w cieniu popularnych placówek ogólnokształcących, odzyskują dawną wagę i prestiż, a młodzi powoli zaczynają dostrzegać ich potencjał. Zmienia się też sposób i jakość kształcenia. Dziś szkolnictwo zawodowe mocniej powiązane jest z rynkiem pracy. Oznacza to, że szkoły kształcą w profesjach, których najbardziej potrzebują pracodawcy. Coraz więcej placówek wyposażanych jest też w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu uczniowie mogą w praktyce poznawać swoje przyszłe środowisko zawodowe, a także urządzenia, na których będą pracować po opuszczeniu szkolnych murów. W Wielkopolsce zwiększaniu atrakcyjności, jakości i prestiżu placówek kształcenia zawodowego sprzyja WRPO 2014+. Specjalna pula środków na ten cel zarezerwowana została w ramach Poddziałania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Uczniowie budują dom

Fotografia przedstawia trzech uczniów w ubraniach roboczych i kaskach pracujących przy budowie domu podczas zajęć w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, choć działa od niedawna, zyskało już sławę nie tylko w regionie. Możliwości, jakie oferuje placówka i jej nowoczesne wyposażenie, docenił m.in. Maciej Andrzejewski, który - choć pochodzi z województwa zachodniopomorskiego - świadomie wybrał ostrowską szkołę i tu przyjechał zdobywać kwalifikacje w zawodzie technika mechanika.

– Centrum ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala zdobyć nowe umiejętności przydatne na rynku pracy. Szukając zatrudnienia, będę mógł wykazać, że potrafię obsługiwać specjalistyczny sprzęt. Tym bardziej, że zdobyta wiedza będzie potwierdzona praktyką – mówi Maciej, który na zajęciach poznaje m.in. zasady obsługi obrabiarek CNC.

Nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby uczniów, ale też lokalnego rynku pracy.

– Nasz ośrodek spełnia ogólnopolskie standardy dotyczące warunków edukacji zawodowej. W osiemnastu nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych i pięciu salach lekcyjnych kształcimy uczniów w dwudziestu zawodach kilku wiodących branż gospodarki: budowlanej, mechanicznej, elektrotechnicznej, energetycznej, motoryzacyjnej i transportowej – mówi Marek Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

W CKP kształci się młodzież Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Uczniowie zdobywają fach m.in. w takich profesjach jak: technik budownictwa, murarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, technik elektryk, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

 Fotografia przedstaiwa nowoczesne maszyny, w które wyposażona jest pracownia Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Oferujemy młodym ludziom także naukę w tak zwanych zawodach przyszłości i niedawno wprowadzonych do polskiej edukacji. Są to: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy – podkreśla Sławomir Olszewski, wicedyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Do dyspozycji uczniów są najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, poziomem technologicznym zrównane z tymi działającymi w zakładach pracy. O tym, że ostrowska placówka jest jedną z najnowocześniejszych w regionie, świadczy m.in. pracownia budowlano-instalacyjna.

– Jest ona tak obszerna, że uczniowie na zajęciach budują w niej... dom, uzbrajając go w najróżniejsze systemy i instalacje. Dysponujemy też czterostanowiskowym dobrze wyposażonym warsztatem samochodowym. Posiadamy także nowoczesną wielostanowiskową spawalnię – zaznacza Marek Wojtasz.

Kierunki kształcenia w CKP od początku ustalane były z pracodawcami.

– Przykładowo zdecydowaliśmy, że obrabiarki będą miały takie systemy sterowania, jakie występują najczęściej w zakładach powiatu ostrowskiego. Chodzi o to, aby po ukończeniu szkoły uczniowie byli przygotowani do specyfiki pracy lokalnych zakładów – mówi nauczyciel Marek Błocisz.

Ostrowskie Centrum jest też miejscem prowadzenia promocji edukacji zawodowej i zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

– Organizujemy spotkania z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów. W komfortowych warunkach mogą uczestniczyć w prezentacjach poszczególnych kierunków. Mówi się, że młody człowiek wybiera oczami, dlatego ważny jest wygląd miejsca, w którym spędzi kolejne lata. W naszym Centrum zerwaliśmy ze szpetotą, brudem i estetyczną nudą i postawiliśmy na nowoczesny i niekonwencjonalny design – podkreśla Marek Wojtasz.

Budowa Centrum kosztowała inwestora – Powiat Ostrowski - ponad 13,1 mln zł, a unijne dofinansowanie z WRPO 2014+ wyniosło 9,6 mln zł.

Supernowoczesna baza

Fotografia przedstawia nowocześnie wyposażoną pracownię w Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Autorem zdjęcia jest Maciej Motylewski. Ze świetnie wyposażonego Centrum Kształcenia Praktycznego korzystają też uczniowie ze Swarzędza oraz ościennych gmin i regionu w promieniu 50 kilometrów. Placówka działa przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. W dwóch budynkach mieści się tam osiemnaście specjalistycznych pracowni, internat oraz część hotelowo-gastronomiczna. Unikatowe na skalę regionu są stacja obsługi diagnostycznej, pracownie mechatroniki i robotyki oraz część hotelowo-gastronomiczna, gdzie uczą się przyszli technicy hotelarstwa oraz kucharze.

– Stworzyliśmy warunki pracy odpowiadające rzeczywistości panującej w przedsiębiorstwach. Współpracujemy z przeszło czterystu firmami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy, których przedstawiciele są zaangażowani w realizację procesu dydaktycznego i biorą udział w doskonaleniu programu nauczania tak, aby był on dostosowany do kompetencji wymaganych na danym stanowisku pracy – mówi Piotr Stasiak, wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. – Lokalni pracodawcy przyjmują uczniów na praktyki, a także certyfikują ich umiejętności w trakcie przyuczania zawodowego. Organizują też wizyty studyjne i wycieczki zawodowe. Dodatkowo nauczyciele mają możliwość odbycia staży merytorycznych, w trakcie których poznają kulturę organizacyjną przedsiębiorstw oraz wymagania wynikające z rozwoju technologii produkcji i usług – dodaje.

Swarzędzka placówka kształci m.in. w takich zawodach jak: technik automatyk, technik mechanik z kwalifikacjami programowania i użytkowania obrabiarek numerycznych CNC, technik mechatronik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

W centrum działa również pracownia doradztwa zawodowego.

 Fotografia przedstawia szkielet samochodu, z którego korzystają uczniowie w swarzędzkim Centrum Kształcenia Praktycznego. Autorem zdjęcia jest Maciej Motylewski. – Śledzimy losy naszych absolwentów oraz potrzeby pracodawców, dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. W oparciu o analizy doradca zawodowy prowadzi spotkania z uczniami szkół podstawowych oraz dorosłymi, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, przedstawiając im ofertę naszej placówki – mówi Piotr Stasiak.

Budowa nowoczesnego CKP w Swarzędzu nie byłaby możliwa, gdyby nie unijna pomoc.

– To budujące, że Fundusze Europejskie tak aktywnie wspierają zmiany w kształceniu zawodowym młodych ludzi oraz kształcenie ustawiczne. Kładą nacisk m.in. zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami poprzez tworzenie klas patronackich, dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu. Bez tego wsparcia niemożliwy byłby tak dynamiczny rozwój wielu szkół zawodowych, w tym naszej placówki – podkreśla Piotr Stasiak.

Koszt powstania CKP w Swarzędzu to ponad 35 mln zł, z czego dotacja WRPO 2014+ wyniosła przeszło 20 mln zł. Pozostałe środki na inwestycję budowlaną oraz nowoczesną bazę dydaktyczną pochodzą z organu prowadzącego, Powiatu Poznańskiego, który mocno wspiera rozwój kształcenia zawodowego.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska