Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia dach, na którym zamontowano panele fotowoltaiczne. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

W Przygodzicach sukcesywnie przybywa domów wyposażonych w instalacje OZE (fot. archiwum beneficjenta).

Słoneczne gminy Wielkopolski

Wiatr, woda i słońce są coraz częściej wykorzystywane do produkcji ekologicznej energii. W Wielkopolsce coraz więcej samorządów decyduje się na inwestycje w odnawialne źródła energii. Do słonecznych gmin przyłączyły się w ostatnim czasie Suchy Las, Rokietnica i Puszczykowo.

Odnawialne źródła energii (OZE) to wykorzystanie w procesie pozyskiwania energii elementów natury, m.in. wiatru, promieniowania słonecznego, źródeł geotermalnych, biomasy i biogazów. Są one ekologiczną alternatywą dla tzw. konwencjonalnych źródeł energii, a więc gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, których zasoby kończą się w szybkim tempie. Choć OZE z impetem wkraczają w kolejne sfery gospodarki, ciągle napotykają na zbyt małą świadomość społeczną. To nie tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla, tlenku azotu i siarki, ale także uniezależnienie się od podwyżek m.in. cen nośników energii. W obliczu nieodwracalnych zmian klimatycznych, Unia Europejska kładzie duży nacisk na realizację inwestycji wykorzystujących odnawialną energię. Zwiększenie efektywności energetycznej jest więc jednym z priorytetów Wielkopolski. Dlatego w WRPO 2014+ wydzielono specjalną pulę środków na inwestycje w OZE. Efekty już widać: coraz więcej gmin sięga po dostępne pieniądze, a mieszkańcy coraz liczniej montują instalacje wykorzystujące naturalną energię na swoich domach.

Energia - naturalnie

Fotografia przedstawia dach, na którym zamontowano panele fotowoltaiczne. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. W wielkopolskiej „unii” słonecznych gmin są Przygodzice, w których sukcesywnie przybywa domów jednorodzinnych wyposażonych w instalacje OZE. Mieszkańcy nie ukrywają, że z wielką niecierpliwością czekali na rozpoczęcie inwestycji.

– O montażu instalacji fotowoltaicznej myślałem od dawna, jednak koszt przekraczał moje możliwości finansowe. Kiedy więc pojawiła się szansa uzyskania unijnego dofinansowania, nie wahałem się. Dużą wagę przykładam do kwestii związanych z ekologią i czystym powietrzem. Nie ukrywam, że czynnik ekonomiczny też był dla mnie ważny. Po kilku dniach funkcjonowania instalacji widzę, że ilość prądu, którą produkuje w pełni wystarcza na potrzeby domu – opowiada Tomasz Koczorowski, jeden z mieszkańców Przygodzic biorących udział w projekcie. – Cieszę się, że tego typu przedsięwzięcia są realizowane, ponieważ pozwalają mieszkańcom mieć realny wpływ na jakość powietrza i ograniczają trujący nas smog – dodaje.

Realizowana inwestycja wpisuje się w priorytety Przygodzic, które przykładają dużą wagę do przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

– W ostatnich latach inwestowaliśmy głównie w termomodernizację obiektów użyteczności publicznej połączoną z montażem mikroinstalacji OZE. Problemem pozostawała kwestia ochrony środowiska przez mieszkańców. Dostrzegając problem duszącego smogu, postanowiliśmy przygotować projekt, w którym to sami mieszkańcy mogliby skorzystać z możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii. Po środki na jego realizację sięgnęliśmy do kasy WRPO – mówi Krzysztof Rasiak, wójt gminy Przygodzice. – Wiedzieliśmy, że dla wielu osób systemy wykorzystujące odnawialne źródła są za drogie, tak więc możliwość dofinansowania inwestycji na poziomie 85% z unijnej dotacji była kolejnym argumentem za realizacją przedsięwzięcia – dodaje.

Początkowo projekt miał być realizowany w partnerstwie z gminą Odolanów, jednak liczba chętnych mieszkańców skłonnych uczestniczyć w projekcie znacznie przewyższyła założenia. Dlatego gminy rozwiązały partnerstwo i oddzielnie złożyły wnioski. Ostatecznie oba projekty uzyskały dofinansowanie.

– W Przygodzicach sukcesywnie montowane są instalacje wykorzystujące energię słoneczną. Do końca roku będzie ich 485 w 400 lokalizacjach. Będą to zarówno panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną, jak i kolektory słoneczne pozwalające wyprodukować energię cieplną. Część mieszkańców zdecydowała się zarówno na kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne – mówi Piotr Kryszczak z Urzędu Gminy w Przygodzicach.

Realizacja projektu w Przygodzicach zmniejszy straty przesyłowe energii oraz zapewni efekt ekologiczny w postaci czystszego powietrza. Zamontowane instalacje przez pięć lat pozostaną własnością gminy i będą użyczane mieszkańcom. Po tym okresie przejdą na własność właścicieli nieruchomości.

Wartość projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice” to ponad 7,6 mln zł, z czego dofinansowanie z WRPO 2014+ wyniosło ponad 5,9 mln zł. Wkład własny i wszelkie koszty niekwalifikowalne ponoszą mieszkańcy, na posesjach których instalacje są montowane.

Które gminy jeszcze skorzystały z dopłat do instalacji OZE w Wielkopolsce? Przeczytaj artykuł „Unia dopłaca do instalacji fotowoltaicznych Wielkopolan”.

Ekoinicjatywy

Na inwestycje w odnawialną energię zdecydowała się też gmina Suchy Las w partnerstwie z gminą Rokietnica i Puszczykowo. Umowę na realizację projektu, polegającego na montażu indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach prywatnych w tych miejscowościach, podpisano 5 lipca.

– To kolejne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w realizację unijnej polityki ochrony środowiska, mającej na uwadze m.in. naszą zdrowszą egzystencję i ograniczenie występowania efektu cieplarnianego. Strategia Europa 2020 wytycza nam konkretne cele, do osiągnięcia których konieczne jest jak najbardziej powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii – mówi Marszałek Marek Woźniak.

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” to projekt parasolowy, w którym wnioskodawcą są gminy partnerskie, a beneficjentami mieszkańcy tych gmin.

– Zdecydowaliśmy się na realizację przedsięwzięcia ze względu na wysokie koszty zaopatrzenia w energię. Zależało nam też na zmniejszeniu ilości szkodliwych substancji emitowanych do środowiska naturalnego – podkreśla Grzegorz Wojtera, wójt gminy Suchy Las.

Inwestycja zakłada montaż w obiektach mieszkalnych indywidualnie dobranych instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej i kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej. Urządzenia montowane będą w domach jednorodzinnych mieszkańców, którzy złożyli deklaracje udziału w przedsięwzięciu jeszcze w 2017 roku.

– Wyprodukowana energia zmniejszy zużycie paliw konwencjonalnych, a co za tym idzie obniży koszty zaopatrzenia w tradycyjnie dostarczaną energię. Realizacja projektu korzystnie wpłynie też na jakość środowiska naturalnego, przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węglą oraz innych zanieczyszczeń. Przełoży się to na poprawę jakości powietrza, a w dłuższej perspektywie wpłynie na jakość życia mieszkańców – mówi Grzegorz Wojtera. – Zainteresowanie udziałem w projekcie jest bardzo duże, co dowodzi, że coraz więcej osób ma świadomość, jak duży wpływ mają na czystość powietrza – dodaje.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 8,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z WRPO 2014+ wyniosło blisko 6,4 mln zł.

Dlaczego wielkopolskie samorządu stawiają na OZE? Odpowiedź w magazynie Zmieniamy Wielkopolskę (odc. 34).

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolske@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska