Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia z lotu ptaka przedstawia zrewitalizowaną parowozownię. Na szynach stoją lokomotywy. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Dawną parowozownię przystosowano do potrzeb domu kultury (fot. archiwum beneficjenta).

Nowe tory kultury

„Mała parowozownia” w Pleszewie odzyskała dawny blask. Dzięki unijnemu wsparciu obiekt przeszedł spektakularną metamorfozę. Swoją nową siedzibę ma tu dziś Dom Kultury.

Fotografia przedstawia wnętrze sali koncertowej w „Małej Parowozowni”, w trakcie koncertu. Zdjęcie wykonano z reżyserki dźwięku, w której znajduje się profesjonalny sprzęt. Widać również publiczność oraz zespół na scenie. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta. Teren byłego dworca PKP w Pleszewie w ostatnich latach był miejscem intensywnych prac rewitalizacyjnych. W 2018 r. w byłym budynku stacji kolejowej Pleszew Miasto otwarto nową siedzibę biblioteki. Po niej przyszedł czas na renowację niszczejącej parowozowni. Dzięki dotacji WRPO 2014+ obiekt przystosowano na potrzeby domu kultury z zachowaniem pierwotnego stylu architektonicznego. Wewnętrzne tory kolejowe i kanały naprawcze zostały odkryte, zabezpieczone szkłem i podświetlone. Zewnętrzne szyny zaś wkomponowano w nawierzchnię drogową. Wyeksponowano również zwrotnice i semafory. Sam budynek został gruntownie przebudowany. Centralnym punktem placówki jest sala koncertowa, wyposażona w najnowszej generacji sprzęt nagłośnieniowy i wysokiej jakości ekran wraz z projektorem. W sali odkryto i w całości zachowano również zabytkową więźbę dachową. Placówka ma też świetną salę do nauki tańca i baletu, sale muzyczne oraz inne pomieszczenia warsztatowo-zajęciowe. Swoje miejsce ma także administracja. Łącznie powierzchnia użytkowa domu kultury to ponad 1 tys. m2.

– Pleszew zyskał doskonałe warunki dla kultury oraz rozwoju pasji i talentów mieszkańców. Nowy budynek to więcej przestrzeni, a tym samym większe możliwości. Profesjonalnie nagłośniona sala koncertowa pozwoli na organizację przedsięwzięć, które do tej pory nie były możliwe. Poza tym zrewitalizowane zostały tereny pokolejowe, co łączy pierwotny charakter tej części miasta z nowoczesnością – podkreśla Anna Bogacz, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

Fotografia przedstawia wizualizację „Małej Parowozowni”. Widoczna jest czerwona cegła, przeszklenia oraz mała architektura na zewnątrz. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Nowy Dom Kultury oddany został do użytku mieszkańców 11 października. Działalność placówki zainaugurował widowiskowy pokaz „światło – obraz – dźwięk” prezentujący możliwości techniczne zakupionego sprzętu audiowizualnego, którego koszt wyniósł ok. 800 tys. zł.

– Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy trzymali kciuki za powodzenie inwestycji. Mieliście i macie największy udział w tworzeniu pleszewskiej kultury będąc jej odbiorcami i kreatorami – mówił podczas uroczystości dr hab. Arkadiusz Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Nowa siedziba Domu Kultury to drugi moduł centrum kulturalnego w obiektach podworcowych, pierwszy to wspomniana biblioteka. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w ramach projektu „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 6,9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło ok. 4,3 mln zł.

Z pieniędzy unijnych udało się przywrócić pamięć o ważnych miejscach dla historii regionu. Obejrzyj odcinek magazynu "Zmieniamy Wielkopolskę"

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska