Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia dwóch mężczyzn w garniturach, prezentujących podpisaną umowę, na tle niebieskiej ścianki z napisem „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”. Autorem zdjęcia jest Łukasz Karkoszka.

Umowę podpisali Marszałek Marek Woźniak oraz wiceprezes Medycyna Polska Paweł Popek (fot. Łukasz Karkoszka).

Usługi społeczne: człowiek człowiekowi

Jeszcze w tym roku ruszy projekt, który zakłada utworzenie w Poznaniu m.in. dziennego domu opieki medycznej i centrum teleopieki. Będzie to możliwe dzięki potężnym pieniądzom z budżetu UE. 30 października marszałek Marek Woźniak podpisał ze Stowarzyszeniem Medycyna Polska umowę na realizację przedsięwzięcia.

Ze specjalistycznych usług społecznych i medycznych skorzysta ponad 2 tys. mieszkańców Poznania. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na ten cel blisko 18 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+.

– Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi to, w kontekście starzejącego się społeczeństwa, szczególnie ważny problem. Proponujemy wsparcie finansowe pozwalające na zastosowanie rozwiązań, dzięki którym starsi, często samotni, nie będą skazani na pobyt w zakładach opiekuńczych. Pomoc otrzymają w miejscu zamieszkania. Projekt wpisuje w politykę Unii Europejskiej, która m.in. koncentruje się na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i wdrażaniu alternatywnych form opieki, przyjaznych dla odbiorców – mówił marszałek Marek Woźniak.

Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” zakłada utworzenie dziennego domu opieki medycznej, zintegrowanego centrum opieki, centrum opieki środowiskowej, centrum wsparcia opiekunów faktycznych, sieci wsparcia społecznego oraz mieszkań treningowych dla opuszczających pieczę zastępczą.

– Przykładowo, aż 850 potrzebujących planujemy objąć całodobową teleopieką. Uczestnicy otrzymają opaski z przyciskiem życia SOS i w razie zagrożenia zdrowia bezpośrednio połączą się z centrum działającym przez całą dobę. Dla 150 osób z niepełnosprawnością przygotujemy usługi asystenckie. Pomoc skierujemy również dla opiekunów faktycznych, a 56 osobom damy szansę na pobyt w dziennych mieszkaniach wspomaganych – wyjaśniał Paweł Popek, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Medycyna Polska.

Uczestnicy projektu skorzystają również z porad specjalistów: psychologów, doradców z zakresu rozwiązywania konfliktów czy poprawy relacji z otoczeniem. Do ich dyspozycji będzie też wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z miastem Poznań, spółką CenterMed, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria” oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Jak przyznaje Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, miasto będzie mogło w znaczący sposób rozszerzyć ofertę dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

– Już dziś w Poznaniu mieszka ponad 140 tys. osób 60+. Seniorów będzie przybywać, dlatego tak ważne jest przygotowanie dla nich odpowiednich form wsparcia. Osoby starsze chcą godnie żyć we własnych domach, a otrzymane dofinansowanie na to pozwoli. Projekt jest kontynuacją usług, jakie już wcześniej realizowaliśmy w mieście, ale wprowadza też nowe rozwiązania, dzięki którym poznaniacy będą czuli się bezpieczniej – podkreślał.

Projekt realizowany będzie do 2021 r.

Więcej o projektach zdrowotnych realizowanych w regionie w magazynie „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 49)

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska