Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia to wykonana jest z ręki, przedstawia sytuację na sali, w szkole tańca. Na pierwszym planie znajdują się twarze dwóch uśmiechniętych kobiet, z opaskami w kształcie uszu łosia. Na dalszym planie widać kilkanaścioro dzieci biorących udział w zajęciach. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Joanna Szczecińska podczas stażu w Studiu Tańca prowadzonym przez Agnieszkę Skarbecką (fot. archiwum beneficjenta).

Kariera na szpilkach

Kobiety, choć statystycznie lepiej wykształcone, częściej szkolące się i lepiej radzące sobie z miękkimi kompetencjami, nadal są mniej aktywne zawodowo od mężczyzn. Wciąż też wielu pracodawców powiela stereotyp o ich mniejszej dyspozycyjności i skuteczności. W odnalezieniu się na rynku pracy paniom pomagają Fundusze Europejskie.

Jak wynika z raportu ALEO.com „Kobiety w biznesie” w krajach Unii Europejskiej w 2018 r. pracowało przeciętnie 6 na 10 kobiet oraz 7 na 10 mężczyzn w wieku 15-64 lat. Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej kobiet odnotowano w Szwecji, Holandii, Danii, Niemczech i na Litwie. Aktywność zawodowa Polek plasuje się w średniej unijnej. Badania pokazały, że w naszym kraju od kilku lat utrzymuje się podobna struktura rynku pracy: 45% kobiet i 55% mężczyzn. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w ciągu ostatnich 15 lat wzrósł zaledwie o 0,7 punktu procentowego. Największą różnicę między liczbą pracujących mężczyzn i kobiet odnotowano w grupie 25-34 lat. W tym przedziale wiekowym pracę ma ok. 93% Polaków i tylko 75% Polek, co związane jest m.in. z trudnościami godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi. Problemy na rynku pracy dotykają też kobiety po 50. roku życia. W tym przypadku wiąże się to z obawami, że będą mniej wydajne, co jest pokłosiem stereotypów, że nie chcą się uczyć nowych rzeczy, są mało elastyczne i niechętnie korzystają z nowoczesnych technologii. Negatywne klisze nijak mają się jednak do rzeczywistości. Z wielu badań wynika bowiem, że kobiety w pracy odznaczają się większym zaangażowaniem, efektywnością i lojalnością wobec pracodawcy. Potwierdzają to zresztą same zainteresowane, podkreślając jednocześnie, że ich atutami są: odpowiedzialność, sumienność i pracowitość. Eksperci przypominają też, iż kobiety chętniej podnoszą swoje kwalifikacje. Także bezrobotne, częściej niż mężczyźni przyznają, że zależy im na doskonaleniu swoich zawodowych umiejętności. Mimo to, pracodawcy nadal chętniej wybierają mężczyzn, uzasadniają, to ich większą dyspozycyjnością. W Wielkopolsce mieszkankom regionu na rynku pracy pomaga WRPO 2014+.

Nowy start

Jednym z aktualnie realizowanych unijnych przedsięwzięć, który zachęca kobiety do aktywności zawodowej jest projekt „Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! Bis”, prowadzony przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. z biurem projektu w Kaliszu.

Fotografia przedstawia dwie kobiety, w czasie pracy w Domu Finansowym. Obie panie siedzą za biurkiem. Jedna z nich wpatruje się w monitor, rozmawiając przez telefon, druga wypełnia dokumenty. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Przez wiele lat pracowałam w banku, jednak presja przełożonych na zwiększanie sprzedaży i zdobywanie nowych klientów była tak duża, że zdecydowałam się odejść. Nie byłam pewna, jak odnajdę się w nowej sytuacji, czy znajdę nową pracę, jednak nie zamierzałam się poddać. Chciałam podnieść kwalifikacje, by zwiększyć swoje szanse wśród pracodawców. Przeglądając ogłoszenia o pracy w lokalnej gazecie znalazłam informację o unijnym projekcie. Zakwalifikowałam się – opowiada Lidia Bartczak-Paprzycka z Kalisza. – Ukończyłam kurs rachunkowości i księgowości. Obecnie odbywam staż w biurze finansowym. Przystępnie podana wiedza i możliwość przetestowania zdobytych kwalifikacji w praktyce pozwoliły mi sprawdzić się w nowym fachu. Udział w projekcie był dla mnie przełomem. Okazuje się, że na zawodową zmianę nigdy nie jest za późno – podkreśla.

Szkolenie na pracownika ds. rachunkowości i księgowości ukończyła też Daria Byczkowska, która chciała wrócić na rynek pracy po urodzeniu dwójki dzieci.

– Intensywnie szukałam zatrudnienia, jednak bez efektów. Kiedy dowiedziałam się o projekcie, w którym oprócz zawodowego szkolenia, można odbyć staż, nie wahałam się. Wiedziałam, że to moja szansa. Tym bardziej, że chciałam się przekwalifikować. Przez wiele lat związana byłam z branżą kosmetyczną, jednak swoją zawodową przyszłość chciałam związać z finansami – opowiada. – Mam nadzieję, że staż w domu finansowym, który aktualnie odbywam, pozwoli zdobyć mi tak niezbędne doświadczenie, dzięki czemu będą mogła albo zostać w firmie albo znaleźć nową pracę. Uważam, że jeśli ktoś ma problemy ze znalezieniem pracy, to tego typu przedsięwzięcia są najlepszą opcją – podkreśla.

Swoją przygodę z projektem obie panie rozpoczęły od spotkania z doradcą zawodowym i stworzenia indywidualnego planu działania. Następny krok należał do pośrednika pracy, który nie tylko pomógł opracować CV i bilans umiejętności, ale też monitorował lokalne oferty pod kątem ich predyspozycji i doświadczenia. Kolejnym etapem były szkolenia zawodowe, zgodnie z barometrem zawodów, a więc listą profesji, w której jest największe zapotrzebowanie na pracowników wśród lokalnych przedsiębiorców.

– Przygotowaliśmy kursy w takich zawodach jak: rejestratorka medyczna, opiekun osoby zależnej, pracownik administracyjno-księgowy, pracownik ds. rachunkowości i księgowości. Nasze szkolenia są mieszanką wykładów, warsztatów, case study, burzy mózgów, zajęć grupowych, ćwiczeń praktycznych i filmów instruktażowych. Nabyte umiejętności oraz kwalifikacje są potwierdzone przez egzaminy zewnętrzne – opowiada Kamila Kędzierska z Europejskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. – Wyższy wskaźnik bezrobocia, niższe płace, stereotypy dotyczące roli kobiety oraz zagrożenie wykluczeniem to jedynie niektóre czynniki, które zadecydowały o tym, że mieszkanki regionu mają pierwszeństwo w trakcie rekrutacji. Wzięliśmy pod uwagę również fakt, że kobiety częściej niż mężczyźni chcą się rozwijać zawodowo i przełamywać bariery. Często też sytuacja życiowa zmusza je do rezygnacji z planów zawodowych, dlatego dokładamy wszelkich starań, by umożliwić im powrót na rynek pracy – dodaje.

Projekt „Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! Bis” potrwa do 31 sierpnia 2020 r. Rekrutacja prowadzona będzie do końca marca. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.eurogrupa.pl. Dofinansowanie przedsięwzięcia z puli WRPO 2014+ wyniosło ponad 1,4 mln zł.

Szukając własnej ścieżki

Z zawodowej szansy skorzystała też Joanna Szczecińska z Kórnika, uczestniczka projektu „Restart. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30. roku życia” Zakładu Poradnictwa Zawodowego Euronauka ze Środy Wielkopolskiej.

Fotografia przedstawia szkolenie z pierwszej pomocy. Kobieta ćwiczy resuscytację na fantomie, instruowana przez ratownika. Oboje klęczą na kolorowym dywanie. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Przez ostatnie lata pracowałam jako referent w szkole podstawowej. Ta praca mnie jednak nie satysfakcjonowała. Unijny projekt pozwolił mi zdobyć nowe kwalifikacje z zakresu animacji zabaw oraz opieki w żłobku, przedszkolu i klubie dziecięcym. Poznałam m.in. zasady prowadzenia zabaw rozwojowych dla dzieci i nauczyłam się udzielania pierwszej pomocy najmłodszym. Kurs na wychowawcę wypoczynku daje mi możliwość wyjazdów z dziećmi na wycieczki oraz obozy – opowiada. – Aktualnie odbywam staż w szkole tańca „Skarbnica talentów”, gdzie prowadzę muzyczno-rozwojowe zajęcia dla dzieci. Wiele zawdzięczam właścicielce Szkoły Tańca – Agnieszce Skarbeckiej, która uwierzyła we mnie i dała mi szansę na nowy, zawodowy początek – podkreśla.

Pani Joanna dzięki licznym kursom oraz szkoleniom może prowadzić zajęcia w przedszkolach w innych miejscowościach, w których działa Szkoła Tańca, m.in. w Środzie Wielkopolskiej, Zaniemyślu oraz Kórniku.

– Po kilku tygodniach stażu czuję się bardziej spełniona zawodowo niż kiedykolwiek wcześniej. Mam kontakt z dziećmi i nie wykonuję już monotonnej, papierkowej pracy. Czuję, że wykorzystałam swoją szansę. Wychodzę z założenia, że człowiek, który się rozwija, żyje. Teraz w pełni to czuję – podkreśla z uśmiechem Pani Joanna Szczecińska.

Projekt „Restart. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30. roku życia” powoli dobiega końca. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 1,9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 1,8 mln zł.

– Do tej pory z naszego wsparcia skorzystało 187 osób, w tym 117 kobiet. Przeprowadziliśmy ponad 130 szkoleń, a ze staży skorzystało już 99 uczestników – mówi Bogumiła Czajka, doradca zawodowy z Zakładu Poradnictwa Zawodowego Euronauka. – Rozpoczęliśmy już rekrutację do kolejnego przedsięwzięcia „Poszukuję - inwestuję – startuję”, w którym będzie można podnieść zawodowe kwalifikacje. Wsparciem zamierzamy objąć 225 osób. Do nowego projektu mogą zgłaszać się nie tylko bezrobotni, ale też osoby ubogie pracujące, które nie zarabiają więcej niż najniższa krajowa – podkreśla.

Całkowita wartość projektu „Poszukuję - inwestuję – startuję” to ponad 1,9 mln zł, z czego dofinansowanie WRPO 2014+ wyniosło o 1,8 mln zł. Szczegóły na stronie: www.euronauka.com.pl.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska