Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia wnętrze kościoła podczas nabożeństwa. Zdjęcie wykonane jest z balkonu, po lewej stronie nawy głównej. Widoczne są bogate zdobienia prezbiterium. W ławkach siedzą wierni, a przy stoją ołtarzu kapłani. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta.

W kaliskim kościele pw. św. Wojciecha i św. Stanisława odnowiono m.in. ściany i sklepienie (fot. archiwum beneficjenta).

Ważne inwestycje

Szpital w Ludwikowie i kościół garnizonowy w Kaliszu przeszły w ostatnim czasie spektakularne metamorfozy. Inwestycje zrealizowano przy wsparciu WRPO 2014+.

Poprawa bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowych świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz dalszy rozwój nowoczesnych metod leczenia, to cele, jakie przyświecały modernizacji Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie, wchodzącego w skład Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Budynek przeszedł gruntowny remont. Wymieniono wszystkie instalacje: elektryczną, grzewczą, wodną i służącą do rozprowadzania gazów medycznych. Zamontowano także nową windę i naprawiono elewację zewnętrzną.

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie z nowoczesnym aparatem RTG. Urządzenie składa z dwóch pionowych płyt – przy jednej ustawia się pacjent, na drugiej zaś zamontowany jest aparat. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta. Ważnym elementem przedsięwzięcia był też zakup nowoczesnego sprzętu. Szpital wzbogacił się m.in. o nowoczesne bronchoskopy, cyfrowy aparat rentgenowski kostno-płucny czy urządzenia do USG. Na oddział trafiły też nowe łóżka szpitalne. Zakupiony sprzęt diagnostyczny wykorzystywany będzie m.in. w profilaktyce nowotworów układu oddechowego. Usprawnienie wczesnej diagnostyki wpłynie na efektywność procesu terapii oraz dostępność do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i chorób nowotworowych.

Projekt „Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” uzyskał 10 mln zł dofinansowania z budżetu WRPO 2014+.

Zakrojone na szeroką skalę prace modernizacyjne prowadzone były też w kaliskim kościele pw. św. Wojciecha i św. Stanisława. Świątynia przy wsparciu WRPO 2014+, poddana została gruntownej renowacji. W barokowych wnętrzach odnowiono m.in. ołtarz główny, ściany i sklepienia kościoła, sztukaterię, a także elementy drewniane. Prace objęły również konserwację tynków elewacji bocznej, remont posadzki nawy głównej oraz naprawę okien wraz z wykonaniem szklenia ochronnego. Archeolodzy i konserwatorzy w trakcie prac dokonali wielu cennych odkryć. Odsłonięto m.in. przepiękne, ażurowe przysłony, a w nawach bocznych odnaleziono malowidła przedstawiające m.in. panoramę Kalisza wraz z gotyckim ratuszem oraz postać Matki Boskiej na rydwanie ciągniętym przez konie. Odkryto także krypty grobowe.

– Podstawowym celem proboszcza parafii obok posługi duszpasterskiej jest troska o obiekty parafialne, w tym głównie kościoła. Dlatego też zrealizowana inwestycja zapobiegła niszczeniu obiektu i jego zabytków. Poprawiła też jakość architektury i eksponatów sztuki znajdujących się w świątyni – mówi ks. płk Tadeusz Pałuska, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu. – Środki unijne pozwoliły na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz na stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych – podkreśla.

Kilka miesięcy wcześniej w Kaliszu zakończyła się renowacja kościoła oo. franciszkanów. Więcej na ten temat w audycji „Zmieniamy Wielkopolskę” na antenie Radia Centrum.

Plik z tekstem (transkrypcja opisowa nagranego dźwięku): pobierz .DOCX, pobierz .PDF.

Prace renowacyjne świątyni prowadzone były w ramach projektu „Z tradycją w przyszłość – renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych". Dofinansowanie z WRPO 2014+ wyniosło ponad 5,2 mln zł. Wkład własny parafii w wysokości 950 tys. zł pokryto z budżetu Miasta Kalisza.

ŁK

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska