Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia mężczyznę korzystającego z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego. Mężczyzna siedzi, na rękach, położonych na stole, ma założone specjalne rękawice. Na stoliku przed nim stoi laptop. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

W szpitalu pacjenci korzystać mogą m.in. z urządzenia do rehabilitacji dłoni i palców (fot. archiwum beneficjenta).

Zdrowie w centrum uwagi

Choć często musimy czekać w kolejce, nadal dobrze oceniamy dostępność podstawowej opieki zdrowotnej. Zdecydowanie gorzej wypadają oceny specjalistycznych i szpitalnych procedur, a także stan techniczny placówek. Doposażenie lecznic w nowoczesną aparaturę, a także inwestycje w infrastrukturę to absolutna konieczność.

Jak dowodzą eksperci, w ciągu ostatnich trzydziestu lat dokonaliśmy dużego postępu w rozwoju systemu zdrowotnego. Inwestycje w infrastrukturę i sprzęt medyczny zdecydowanie podniosły jakość świadczonych usług, co miało z kolei przełożenie na poprawę stanu zdrowia Polaków. Mimo zmian, wciąż jednak słabo wypadamy w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Według raportu Euro Health Consumer Index, Polska pod względem jakości i skuteczności systemu opieki zdrowotnej uplasowała się na 32. pozycji spośród 35 przebadanych krajów. Najlepszą opiekę posiada Szwajcaria, Holandia i Norwegia. Niezbyt pocieszające są też statystyki, pokazujące wydatki na służbę zdrowia. Jak wynika z danych Eurostatu, na ochronę zdrowia wydajemy średnio 6,5% PKB, znajdując się w ogonie UE. Gorzej jest tylko w Rumunii, Luksemburgu, Łotwie i Estonii. W czołówce stawki są Francja (11,5% PKB), oraz Niemcy i Szwecja. Wciąż więc stoimy w obliczu konieczności inwestowania w organizacyjny i finansowy potencjał krajowej opieki zdrowotnej. W Wielkopolsce przy wsparciu unijnych środków sukcesywnie realizowane są inwestycje infrastrukturalne oraz projekty zwiększające dostępność i jakość świadczeń medycznych, zarówno szpitalnych, jak i związanych z opieką długoterminową.

Budujemy nowe - nie tylko mury...

Przykładem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie stale unowocześniający swoją placówkę. Przy wsparciu WRPO 2014+ udało się doposażyć w nowoczesny sprzęt medyczny większość oddziałów szpitala, gabinety rehabilitacji ambulatoryjnych i gabinety Poradni Położniczo-Ginekologicznej.

Fotografia przedstawia trzy szpitalne łóżka ustawione jedno obok drugiego, na sali. Są zaścielone i nowe. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Wzbogaciliśmy Zakład Leczniczego Usprawniania (obecnie Zakład Rehabilitacji) w bieżnię rehabilitacyjną, szynę do ćwiczeń biernych stawu skokowego, urządzenie do integracji sensorycznej czy aparaturę do rehabilitacji dłoni i palców, dzięki której pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi poprawiają funkcje motoryczne i osiągają większą niezależność – mówi Krzysztof Kurowski, dyrektor SPZOZ w Krotoszynie. – Nasze gabinety są bardzo dobrze wyposażone i przystosowane do prowadzenia kompleksowej rehabilitacji pacjentów korzystających z zabiegów w systemie ambulatoryjnym – dodaje.

Szpital zakupił również 118 nowoczesnych, regulowanych elektrycznie łóżek. Trafiły one na siedem oddziałów.

– Pozornie, zakup łóżek może wydawać się sprawą prozaiczną. Przestaje jednak taką być, jeśli popatrzymy na nią z perspektywy pacjentów, którzy trafiają do szpitala na kilkadziesiąt dni czy kilka tygodni. Wówczas wygodne łóżko z możliwością samodzielnego regulowania pozycji zdecydowanie poprawia komfort pobytu – podkreśla Krzysztof Kurowski.

Fotografia przedstawia trzy fizjoterapeutki prezentujące działanie sprzętu rehabilitacyjnego. Wszystkie ubrane są w niebieskie bluzki. Jedna kobieta, na środku zdjęcia, siedzi na taborecie. Na nodze ma założony specjalny stelaż. Po lewej stronie stoi kobieta, która w ręce trzyma pilot obsługujący urządzenie. Trzecia kobieta, z prawej strony, przygląda się. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Szpital zakupił także, na Oddział Położniczo-Ginekologiczny, m.in. aparat do znieczulenia, aparat EKG, defibrylator, fotel ginekologiczny, histeroskop, dwa kardiomonitory. Oddział Noworodkowy wzbogacił się m.in. o aparat do badania słuchu, bilirubinometr, dwa inkubatory i lampę do fototerapii noworodków. Dla Pododdziału Kardiologicznego Oddziału Wewnętrznego zakupiono dziewięć pomp infuzyjnych, respirator i wagę łóżkową. Pododdział Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Oddziału Chirurgicznego otrzymał defibrylator, trzy pompy infuzyjne, szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej. Z kolei Oddział Dziecięcy doposażony został w kardiomonitor, sześć łóżeczek dziecięcych, 14 łóżek szpitalnych. Dla Oddziału Onkologii Klinicznej kupiono defibrylator, a dla Oddziału Rehabilitacyjnego - urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy otrzymał m.in. aparat do magnoterapii, aparat do masażu uciskowego, aparat EKG, lampę do fototerapii, stół do pionizacji czy stół do terapii ręki. Dla Poradni Położniczo-Ginekologicznej w Krotoszynie zakupiono aparat USG 4D i dwa fotele ginekologiczne. Poza programem unijnym - pomieszczenia dwóch gabinetów w poradni zostały gruntownie wyremontowane, przy każdym powstała łazienka dla pacjentek, co znacznie podniosło komfort udzielanych świadczeń medycznych. Aktualnie trwa rozbudowa szpitala.

– W drugiej połowie 2020 r. czekają nas przenosiny oddziałów do nowej lokalizacji. W tym kontekście zakup nowego sprzętu, który już służy naszym pacjentom i będzie to robił nadal, w rozbudowanej części szpitala, ma szczególne znaczenie. Od ponad roku hasłem przewodnim naszej placówki jest: Budujemy nowe - nie tylko mury... Pozyskanie nowego sprzętu w ramach unijnego projektu jak najbardziej wpisuje się w trud umacniania nowego oblicza naszego szpitala – zaznacza Krzysztof Kurowski.

Projekt „Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny” został dofinansowany unijną dotacją w wysokości 3,3 mln zł. Wkład własny ze środków SPZOZ w Krotoszynie wyniósł 590 tys. zł.

Pod dobrą opieką

Unijne wsparcie nie ogranicza się jedynie do dotacji na zakup sprzętu i modernizację szpitali, ale obejmuje też obszar, który rzadko trafia na pierwsze strony gazet, a związany jest z opieką długoterminową i paliatywną. W Europie Zachodniej to ważna część medycyny. Specjaliści wielu dziedzin dokładają wszelkich starań, by ratować życie i zdrowie pacjentów wymagających stałej opieki, a także pomagają im lepiej znosić ból i dyskomfort towarzyszący chorobom w schyłkowym okresie życia. W Polsce nadal brakuje wyspecjalizowanych ośrodków, gdzie można korzystać z fachowej i przyjaznej pacjentowi długoterminowej opieki.

W Wielkopolsce w ostatnich miesiącach powstał nowoczesny ośrodek opieki długoterminowej - hospicjum stacjonarne z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Pile, prowadzone przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Nowoczesny, niski budynek mieści na parterze część medyczną, obejmującą m.in. sale chorych, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii. Na piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe.

– Zaangażowanie naszego Towarzystwa w organizację hospicjum domowego i nabyte doświadczenie utwierdziły nas w przekonaniu, że konieczne jest podniesienie na wyższy poziom opieki nad chorymi. Stąd pomysł na budowę stacjonarnej placówki. Prace ruszyły w 2018 r. – mówi Jerzy Wołoszyński, Koordynator do spraw budowy Hospicjum z ramienia Towarzystwa. – Równolegle z robotami budowlanymi prowadziliśmy zbiórki pieniężne i pozyskiwaliśmy darczyńców, którzy pomogliby w zagospodarowaniu terenu i wyposażeniu placówki w sprzęt medyczny. Udało nam się też pozyskać od sponsorów pościel, telewizory, środki higieny – dodaje.

Pierwsi pacjenci do pilskiej placówki trafili w październiku 2019 r. Obecnie w oddziale przebywa 25 chorych, a na przyjęcie oczekuje kolejnych 41 pacjentów.

Fotografia przedstawia nowo wybudowane hospicjum. To biały, piętrowy budynek o spadzistym dachu krytym dachówką. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Do dyspozycji naszych podopiecznych jest wykwalifikowany, wielodyscyplinarny zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, neurologopedy i psychologa. Ważną rolę pełnią także wolontariusze, którzy są przygotowani do pracy z chorymi. Zdecydowana większość pacjentów, która do nas trafiła, nie wstawała z łóżek. Dziś już blisko połowa korzysta z wózka lub balkonika – podkreśla Alicja Graczyk, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile. – Staramy się, by jakość opieki była na jak najwyższym poziomie. Obecność, dotyk, a czasem po prostu możliwość rozmowy jest dla chorych bardzo ważna. Pozwala im to przetrwać trudny czas choroby. Staramy się też organizować chorym czas. Razem przeżyliśmy wspólną wigilię. Naszych podopiecznych odwiedzają też uczniowie pobliskich szkół czy panie z Koła Gospodyń Wiejskich – dodaje.

Aktualnie pilska placówka posiada kontrakt na prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Trwają starania o podpisanie kontraktu na hospicjum dla osób dorosłych i dzieci.

– Sukces medycyny nie zawsze sprowadza się do dalszego życia pacjenta, ale też do jego godnego odchodzenia. Warunkiem dobrej opieki i godnego umierania jest obecność najbliższych, a jeśli nie jest ona możliwa - towarzyszenie wolontariuszy lub członków zespołu. Chory nie powinien umierać w samotności. Opieka hospicyjna zapewnia ulgę w bólu i innych dolegliwościach, afirmuje życie i uznaje śmierć za naturalny etap. Włącza też aspekty psychologicznej i duchowej opieki nad chorym. Mamy nadzieję, że niedługo ruszymy i z tą formą działalności – mówi Alicja Graczyk.

Całkowita wartość projektu „Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej” wyniosła ponad 6,7 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 5,5 mln zł.

Jaką rolę pełni pilskie hospicjum dla mieszkańców Wielkopolski północnej? O tym jest mowa w pierwszej części magazynu Zmieniamy Wielkopolskę (odc. 49).

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska