Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia kilkanaście osób podczas zajęć z jogi. Na bieżni sportowej rozłożone są maty. Uczestnicy siedzą na nich w siadzie prostym, tyłem do fotografa. Przed nimi, przodem, stoi instruktorka. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Joga dla przedszkolaków, warsztaty tematyczne… pomysłów na rozwój firmy pani Marcie nie brakuje (fot. archiwum beneficjenta).

Marta i Małgorzata pracują na własny rachunek

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to dla wielu jak skok na bungee: mamy zapał i odwagę, nie brakuje nam też determinacji. Czy wyjdziemy z tego cało, okaże się wkrótce. Marta Nowinowska i Małgorzata Józefiak postanowiły zaryzykować. Dziś już wiedzą, że było warto, choć, jak zgodnie przyznają – najtrudniejszy był start. W tym, pomogły projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy w Słupcy i Kaliszu.

W 2019 roku do Krajowego Rejestru Sądowniczego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgłoszono prawie 350 tys. przedsiębiorstw. To co prawda o 10 tys. mniej niż w 2018 roku, jednak wniosek pozostaje oczywisty: założenie własnej firmy to marzenie ogromnej liczby Polaków. Powody, dla których nasi rodacy chcą „iść na swoje”, bywają różne: pełna kontrola nad działalnością, elastyczne godziny pracy, niezależność. Niestety, same chęci i pomysł (często nawet bardzo dobry), nie wystarczają. Problemem młodych przedsiębiorców najczęściej jest brak funduszy na start. Nawet oszczędności mogą nie wystarczyć na utrzymanie firmy w początkowym okresie działalności. Co może pomóc? Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, które oferują dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Realizują je m.in. powiatowe urzędy pracy.

Stanąć na głowie

Marta Nowinowska ma 38 lat i mieszka w niewielkiej Słupcy, oddalonej od Poznania o godzinę jazdy samochodem. Z wykształcenia jest nauczycielką – ukończyła filologię romańską. W swoim zawodzie kariery jednak nie zrobiła. Przez lata pracowała jako specjalistka ds. kadr i płac w jednej z lokalnych firm.

- Zarobki były całkiem dobre, ale sama praca… nie jestem stworzona do siedzenia przez osiem godzin za biurkiem i wypełniania tabelek w Excelu. Zaczęłam się męczyć. Musiałam coś zmienić – przyznaje. - Od dawna myślałam o własnej firmie. Chciałam być niezależna, decydować sama o sobie, nie mieć przełożonych – dodaje.

Fotografia przedstawia kobietę w sportowym stroju, siedzącą w siadzie prostym, na bieżni. Przed nią, tyłem do fotografa, siedzi kilka uczestniczek zajęć z jogi. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Z wyborem branży nie miała problemu. Od 10 lat praktykuje jogę, która jest jej największą pasją.

- Początkowo była to tylko zwykła aktywność fizyczna, po godzinach spędzonych za biurkiem. Z czasem ta tematyka wciągnęła mnie bardziej: zaczęłam zagłębiać się w filozofię i teorię jogi, zdobyłam uprawnienia instruktorskie i zaczęłam uczyć – tłumaczy.

Pomysłu, determinacji i ogromnej motywacji pani Marcie nie brakowało. Kłopotem okazał się brak funduszy na start. O pomoc zwróciła się do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy.

- Miałam już odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia własnego biznesu, dlatego nie musiałam uczestniczyć w szkoleniach. Przedstawiłam biznesplan, który został pozytywnie oceniony. Otrzymałam 15 tys. zł dotacji – mówi.

Dzięki wsparciu, pani Marta zakupiła niezbędny sprzęt do jogi, m.in.: maty, pasy czy klocki, a także komputer i aparat fotograficzny. W październiku 2019 roku oficjalnie powstała firma Terytorium Jogi.

- To mobilna szkoła jogi – działam w wynajętych salach w różnych miejscach regionu. Prowadzę zajęcia na Strzałkowskim Uniwersytecie III Wieku, niedawno rozpoczęłam projekt skierowany do kobiet w ciąży – mówi pani Marta. - W najbliższym czasie prawdopodobnie wystartuję z jogą dla dzieci w przedszkolach oraz warsztatami tematycznymi. Mam zamiar jak najszybciej się rozwijać i docierać z moją działalnością do jak najszerszego grona odbiorców. Stanę na głowie, żeby wszystko poszło tak, jak chcę – dodaje.

Fotografia przedstawia kilkanaście osób podczas zajęć jogi. Odbywają się na bieżni sportowej. Uczestnicy stoją na matach i wykonują skłon w lewo. Wszyscy, poza instruktorką, zwróceni są tyłem do fotografa. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Pani Marta jest jednym ze 148 uczestników projektu prowadzonego przez słupecki urząd pracy. Przedsięwzięcie skierowano do osób powyżej 29. roku życia, pozostających bez pracy. Szczególnie, wsparcie kierowane jest do: długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach, powyżej 50. roku życia, imigrantów, reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

- Wsparcie zaczyna się od poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, podczas których powstaje indywidualny plan działania dla każdej osoby. Uczestnicy kierowani są na specjalistyczne szkolenia, indywidualne lub grupowe. Do wyboru są między innymi kursy: prawa jazdy kat. C, operatora wózka jezdniowego, operatora koparko-ładowarki czy pracownika biurowego z zakresu kadr i płac. Oprócz szkoleń, klienci mogą odbyć sześciomiesięczne staże, lub zostać skierowani na prace interwencyjne – mówi Anna Mokrzycka, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy. - Jest także możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, która cieszy się sporym zainteresowaniem uczestników – dodaje.

Ogółem ze stażu lub prac interwencyjnych skorzystało 72 uczestników, spośród których 59 miało niskie kwalifikacje, a 50 zamieszkiwało na wsi. Dzięki udziałowi w projekcie, 95 osób podjęło pracę lub założyło własną działalność gospodarczą.

Całkowity koszt projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (V)” to 2,6 mln, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,2 mln zł.

Mama i szefowa

Małgorzata Józefiak, 32 latka z Kalisza, z wykształcenia jest politologiem. Już w trakcie studiów wiedziała, że w tym zawodzie ciężko jest znaleźć zatrudnienie. Dlatego szukając pracy, zwróciła się w inną stronę.

- Zatrudniłam się w biurze wyceny nieruchomości. Najpierw w Warszawie, a później, po przeprowadzce, w Kaliszu. Początkowo zajmowałam się głównie sprawami biurowymi, jednak z czasem otrzymywałam coraz więcej obowiązków związanych z główną działalnością firmy – mówi. - W międzyczasie skończyłam studia podyplomowe przygotowujące do pracy w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego oraz kilka kursów zawodowych, które zwiększyły moją wiedzę i pewność siebie – dodaje.

Fotografia przedstawia młodą, uśmiechniętą kobietę w okularach, o brązowych, prostych włosach sięgających ramion. Ubrana jest w jasnoniebieską koszulę i spódnicę w kratkę. Sto ina tle ceglanej ściany. To zdjęcie portretowe Małgorzaty Józefiak. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta. W firmie pracowała do czasu urodzenia pierwszego dziecka. Niedługo potem, na świat przyszło drugie. Urlop macierzyński, a później konieczność dalszej opieki nad dziećmi sprawiły, że pani Małgorzata nie mogła podjąć pracy na pełny etat. Wtedy pojawiła się myśl o własnej działalności.

- Wiedziałam, że Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu posiada środki, które może przekazać młodym przedsiębiorcom w formie dotacji. Zgłosiłam się więc i zostałam przyjęta do projektu. Na etapie tworzenia indywidualnego planu działania, z pracownikami PUP zgodnie stwierdziliśmy, że moje umiejętności i doświadczenie są wystarczające i nie muszę przechodzić dodatkowych szkoleń. Przedstawiłam biznesplan, który został pozytywnie zaopiniowany. Droga do własnej firmy stanęła przede mną otworem – mówi Małgorzata Józefiak.

Dotację w wysokości 17 tys. złotych, pani Małgorzata przeznaczyła na wyposażenie biura, zakup komputera, aparatu fotograficznego i profesjonalnego dalmierza do pomiarów. Firma ruszyła 23 października 2019 roku. Zajmuje się wyceną gruntów (zabudowanych i niezabudowanych), lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i banków czy samorządów.

- Nie spodziewałam się, że moja firma rozwinie się tak szybko. Klientów mam wielu i ciągle ich przybywa. W tym roku będę realizowała usługi również dla starostwa powiatowego w Kaliszu. To duże i odpowiedzialne zlecenie. Nie wykluczam, że w przyszłości zatrudnię kogoś do pomocy – mówi Małgorzata Józefiak.

Pani Małgorzata, podobnie jak ponad 180 innych osób, uczestniczyła w projekcie prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu.

- Przedsięwzięcie kierujemy do osób powyżej 30. roku życia. Wsparciem obejmujemy tych, którzy są, z różnych względów, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób po pięćdziesiątce, o niskich kwalifikacjach czy z niepełnosprawnościami. Pomoc oferujemy także imigrantom, reemigrantom oraz osobom odchodzącym z rolnictwa i ich rodzinom – mówi Marzena Chudziak, koordynator Referatu Obsługi Projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

W projekcie realizowana jest kompleksowa aktywizacja zawodowa, która rozpoczyna się od identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestników i poradnictwa zawodowego. Powstaje Indywidualny Plan Działania, na podstawie którego, osoby biorące udział w projekcie kierowane są na szkolenia i sześciomiesięczne staże lub prace interwencyjne. Jest także możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

- Największą popularnością cieszą się kursy zawodowe, zwłaszcza prawa jazdy kategorii C do E. Uprawnienia te pozwalają na prowadzenie ciężarówek i autobusów. To zawód dobrze opłacany i atrakcyjny, zwłaszcza dla mężczyzn. Ponadto, wielu uczestników korzystało ze szkoleń czeladnika fryzjerstwa, sprzedawcy czy operatora żurawi przewoźnych i przenośnych – mówi Marzena Chudziak.

Jak dotąd, na staż skierowano 51 osób, a zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych znalazło 41 uczestników. Łącznie, na rynek pracy, dzięki udziałowi w projekcie, powróciło 113 osób, z czego 38 rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

Całkowita wartość projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (V)” wynosi ponad 3,2 mln zł, z czego prawie 2,8 mln zł pochodzi z dofinansowania WRPO 2014+.

Dominik Wójcik

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska