Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia mężczyznę pracującego przy maszynie. Widoczne są ręce pracownika, jego dłonie są w rękawiczkach. Mężczyzna trzyma przedmiot w kształcie kwadratowej płyty, który jest obrabiany w maszynie. Fotografia została wykonana przez jarmoluk – 143740/canva.pl.

Pożyczka płynnościowa jest pierwszym elementem wsparcia dla przedsiębiorców. Władze regionu, dzięki środkom unijnym, pracują nad kolejnymi produktami pomocowymi (fot. jarmoluk—143740/canva.pl).

Pożyczki dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków unijnych zwróconych z inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w ramach WRPO 2007-2013. – To nie jest nasze ostatnie zdanie w walce z kryzysem – zapowiada marszałek Marek Woźniak.

- Właśnie zakończyliśmy prace nad jedną z form wsparcia dla wielkopolskich firm - pożyczką płynnościową na zwiększenie kapitału obrotowego. Będzie stanowiła nasz komplementarny element pomocy, który uzupełni tzw. tarcze rządowe. To nie jest nasze ostatnie zdanie w walce z kryzysem! Cały czas działa pod moim przewodnictwem zespół roboczy ds. instrumentów wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw – podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w kontekście podpisania 29 kwietnia 2020 roku w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Poznaniu umów umożliwiających Pośrednikom Finansowym rozpoczęcie udzielania wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego, dotkniętych kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.

Jakie pieniądze, na co?

Kwota przeznaczona na ten cel w ramach środków będących w dyspozycji WFR sp. z o.o. to 36 milionów złotych, powiększona o wkład własny Pośredników Finansowych, z możliwością jej podwojenia. Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 4 maja 2020 r.

Baner składa się ze zdjęcia przedstawiającego panoramę miasta, wykonaną z przeszklonego biurowca. Na tle szyb stoi kilka osób. Na banerze znajdują się napisy: 36 mln zł na wsparcie wielkopolskich firm!; jednostkowo max. 300 tys. zł; do 72 miesięcy (6lat); niskie oprocentowanie – nawet 0%; bez opłat i prowizji. Baner pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Środki z pożyczki przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. To produkt, który w zamyśle ma pomóc wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w bieżącym funkcjonowaniu w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią.

O Pożyczkę Płynnościową będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności.

Zasady wsparcia

Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosić będzie 300 tys. zł na okres do 72 miesięcy (6 lat), przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0%, bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Wkład własny pożyczkobiorcy nie będzie wymagany.

Pożyczkobiorcy będą mogli skorzystać z karencji w spłacie kapitału sięgającej nawet 12 miesięcy lub odroczenia w spłacie zarówno kapitału jak i odsetek sięgającego 6 miesięcy.

Podstawową i jedyną formę zabezpieczenia pożyczki wynoszącej do 100 tys. zł będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”. W przypadku pożyczek powyżej 100 tys. zł, dodatkowo zastosowane będą inne powszechnie stosowane przez Pośredników Finansowych zabezpieczenia.

Do kogo zwrócić się?

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP. Realizuje zadania na rzecz województwa wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi. Są to środki na rozwój i inwestycje, pochodzące w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE 2007-2013 i JESSICA 2007-2013, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Więcej o wsparciu unijnym w walce z COVID-19 w zakładce „Fundusze a koronawirus”.

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska