Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia pięcioro młodych przedsiębiorców, trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Cztery osoby siedzą, kobieta z lewej stoi, gestykulując. Wszyscy są elegancko ubrani, omawiają przy stole jakiś projekt. Widać laptop, tablet i kalkulator. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Wielkopolskie instytucje, ze pomocą funduszy unijnych, oferują duże wsparcie dla przedsiębiorców, w tym trudnym czasie (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Unia wzmacnia przedsiębiorców

Koronawirus uderzył w polskie przedsiębiorstwa. Zamrożenie działalności na długie tygodnie sprawiło, że wiele firm ma dziś problem z utrzymaniem miejsc pracy. Z pomocą ruszył nie tylko rząd z tarczą antykryzysową, ale również UE, uruchamiając dodatkowe środki dla prowadzących działalność gospodarczą.

Powolne odmrażanie gospodarki, ścisły reżim sanitarny, ograniczenie liczby klientów negatywnie wpływa na życie gospodarcze. Zdaniem ekspertów, przez lockdown przedsiębiorcy tracą ok. 7-8 miliardów złotych dziennie. To nie koniec złych wiadomości. Według badań przeprowadzonych przez Konfederację Lewiatan, zrzeszającą ponad 4,1 tys. firm, aż 40% z nich przyznaje, że w obecnych warunkach mogą działać jeszcze tylko przez dwa miesiące. W szczególnie trudnej sytuacji jest sektor MŚP. Aż 60% małych i średnich firm ograniczyło skalę działalności, a co szósta firma zredukowała zatrudnienie - wynika z badań Banku Gospodarstwa Krajowego. Mimo że rynek usług już ruszył, to do odzyskania pełnej płynności finansowej jeszcze daleka droga. Dlatego tak ważne jest zewnętrzne wsparcie. W Wielkopolsce na pomoc przedsiębiorcom uruchomiono dodatkowe środki z WRPO. Pochodzą one z funduszy unijnych zwróconych z inicjatyw JEREMIE i JESSICA, wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Pożyczka na trudne czasy

Nowy instrument wsparcia, w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz sektora MŚP dotkniętego kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19, uruchomiła Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Fotografia przedstawia pięć słupków zbudowanych z monet. Ustawione są w kolejności rosnącej – każdy kolejny jest wyższy, za wyjątkiem ostatniego, który wciąż jest budowany. Widać dłoń trzymającą kilka monet, które mają zostać ułożone na ostatnim słupku. Zdjęcie pochodzi z  Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. – Lokalne firmy zgłaszały zapotrzebowanie na produkt finansowy, który pozwoli im przetrwać najtrudniejszy czas pandemii. Produkt, który oferujemy, jest dostosowany do ich oczekiwań. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0%, a okres spłaty do 72 miesięcy. Przedsiębiorcy skorzystać mogą z karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy, a także (maksymalnie do 6-miesięcy) zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki. Firmy mogą starać się o pożyczki do 300 tys. zł. Co ważne, pożyczki do 100 tys. zł zabezpieczone są wekslem własnym in blanco wystawionym przez pożyczkobiorcę – mówi Tadeusz Wojtaszak, Dyrektor Funduszu Pożyczkowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Wielkopolsce. Firmy te muszą także wykazać, że działalność na terenie województwa prowadziły przed 1 marca 2020 r. Kolejnym koniecznym kryterium przyznania pożyczki jest udokumentowanie spadku obrotów/przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Warunkiem uzyskania pożyczki jest też posiadanie odpowiednich zabezpieczeń oraz złożenie wniosku i kompletu dokumentów.

O Pożyczkę Płynnościową przedsiębiorcy mogą ubiegać się od 4 maja.

– Pracownicy odbierają mnóstwo telefonów od przedsiębiorców, którzy chcą jak najszybciej skorzystać z naszej oferty. Na firmową pocztę wpływa bardzo duża ilość wniosków i zapytań. Świadczy to o tym, że Samorząd Województwa i podległe mu firmy przygotowały produkt bardzo potrzebny w tych trudnych czasach. Możliwość uzyskania zerowego oprocentowania pożyczki, brak jakichkolwiek opłat i prowizji, ułatwienia dla klientów, takie jak: elastyczne formy zabezpieczeń, minimalna ilość wymaganych dokumentów, długi okres spłaty czy karencji pokazują, że Pożyczka Płynnościowa jest jednym z najważniejszych narzędzi wspierających przedsiębiorców z Wielkopolski w tych trudnych czasach – podkreśla Tadeusz Wojtaszak.

Szczegółowe informacje o pożyczce uzyskać można na stronie: www.warp.org.pl i www.pozyczkadlatwojejfirmy.pl.

Wsparcie dopasowane do potrzeb

Pożyczka płynnościowa to nie jedyne wsparcie z WRPO 2014+, na jakie liczyć mogą wielkopolscy przedsiębiorcy.

Grafika przedstawia dwa koła na niebieskim tle, zawierające informacje o wysokości zmieniającego się oprocentowania: z 1,84% (białe koło) na 0,5% (żółte koło). W górnym rogu znajduje się napis JEREMIE 2. Grafika pochodzi z Wielkopolskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – W ramach instrumentu unijnego JEREMIE2 Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił projekt niskooprocentowanych pożyczek, tzw. „Małych pożyczek inwestycyjnych”, które mają wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz ich zdolności rozwoju. Udzielane są one na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – mówi Aneta Czarczyńska, kierownik projektu JEREMIE2 w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie Wielkopolski. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE2, współfinansowanego ze środków europejskich. ARR S.A. w Koninie, jako pośrednik finansowy, udzieliła blisko kilkuset pożyczek na łączną kwotę ponad 36 mln zł.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na pożyczki do 500 tys. zł, średniej wielkości firmy na pomoc finansowaną w przedziale 100-500 tys. zł. Zaletą udzielanego wsparcia jest stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty, wynoszące od 0,5% w skali roku. Dotyczy to jednak wniosków złożonych do 12 czerwca br. Dla firm, które złożą wnioski po tym okresie, oprocentowanie wynosić będzie od 1,84% w skali roku – mówi Aneta Czarczyńska.

Grafika przedstawia biały napis na niebieskim tle: pożyczka płynnościowa, z lewej strony, z prawej natomiast widać czerwone kule z przyssawkami, mającymi imitować koronawirusa. Na dole grafiki widnieją loga: Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Grafika pochodzi z Wielkopolskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowe zalety pożyczki to: brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, okres spłaty do 7 lat, okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy, nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego, minimum formalności i krótki czas rozpatrzenia wniosku.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które mają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty, prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS, a także mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem.

– Pozyskane pieniądze można przeznaczyć m.in. na tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału na rozruch, rozszerzenie działalności lub wzmocnienie aktualnej. Pieniądze mogą pójść również na realizację nowych projektów lub być wykorzystane na potrzeby wejścia firm na nowe rynki – wyjaśnia Aneta Czarczyńska.

ARR S.A. w Koninie jest jednym z pośredników finansowych obsługujących Pożyczkę JEREMIE2 na terenie województwa wielkopolskiego. Szczegółowe informacje o programie i pełną listę pośredników można znaleźć tu: wrpo.wielkopolskie.pl.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska