Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia kobietę o krótkich włosach, w czerwonym swetrze, która siedzi po turecku na kanapie. Przegląda książkę, prawdopodobnie jest to jakiś album. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Podopieczni ośrodków pomocy społecznej to grupy najbardziej narażone na negatywne skutki zakażenia koronawirusem (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Pomoc społeczna pod specjalnym nadzorem

Po miesiącach izolacji, życie społeczno-gospodarcze powoli wraca na swoje tory. Koronawirus wymógł jednak wprowadzenie w wielu obszarach naszego życia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Aby ochronić pracowników i podopiecznych jednostek pomocy i integracji społecznej, w regionie realizowany jest projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce”.

Na początku pandemii w mediach głośno było o dramatycznej sytuacji ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej. Przebywają w nich najbardziej narażeni na ciężki przebieg choroby – starsi i schorowani mieszkańcy. W pierwszych tygodniach epidemii, to personel, często samemu narażając zdrowie i życie, podejmował heroiczny wysiłek, by uchronić podopiecznych przed zakażeniem i zapewnić im wsparcie i opiekę. Później wypracowane zostały procedury bezpieczeństwa, a placówki zabezpieczono w niezbędny sprzęt ochronny. To jednak nie oznacza zwycięstwa nad koronawirusem. Przed nami, jak zapowiadają eksperci, kolejna, być może mocniejsza fala. Aby uniknąć, dramatycznych zdarzeń, jakich świadkami byliśmy na początku epidemii, w Wielkopolsce wygospodarowano specjalną pulę unijnych środków – około 29 mln zł z WRPO 2014+. Dzięki tym pieniądzom samorządy doposażą placówki pomocy i integracji społecznej oraz rodziny i pieczy zastępczej w niezbędny sprzęt ochronny i zapewnią bezpieczeństwo najsłabszym. Warto zatem śledzić stronę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na której już wkrótce pojawią się wszelkie szczegóły naboru.

Dziś liczy się zdrowie

– Pandemia okazała się wyzwaniem w każdym wymiarze, również organizacyjno-instytucjonalnym – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, i dodaje: – W sektorze pomocy i integracji społecznej pojawiło się wiele problemów do przezwyciężenia.

Fotografia przedstawia dorosłą kobietę i dziewczynkę, być może to matka i córka, które na ustach i nosie mają ochronne maseczki. Dziewczynka wskazuje coś kobiecie, która patrzy w tamtą stronę. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma). Lęk pracowników o zdrowie własne i bliskich, jak i duża, nagła absencja w pracy głównie mam, które skorzystały z Covid-owego zasiłku opiekuńczego, były najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi zmierzył się sektor usług społecznych. Poza tym, część pracujących w domach pomocy społecznej, skazanych zostało na kwarantannę w miejscach pracy, co pociągnęło ze sobą wiele niejasności związanych z tym, jak postępować. W konsekwencji przełożyło się to na problemy kadrowe. Doszło wręcz do zawieszenia niektórych usług społecznych i projektów.

Koronawirus zrodził wiele trudności nie tylko w różnych ośrodkach wsparcia i pomocy, ale też skomplikował realizację usług pieczy zastępczej. Wśród pracowników nadzorujących prawidłowy przebieg opieki zastępczej zrodziły się obawy o sytuację w środowiskach, gdzie istnieje ryzyko zaniedbań w wychowaniu dzieci. Trudno było realizować też procedury Niebieskiej Karty. Część gmin organizowała spotkania grup roboczych online, ale były też takie, które nie realizowały ich w ogóle.

– W nowej rzeczywistości musiały również odnaleźć się osoby doświadczające kryzysu psychicznego, przemocy domowej oraz seniorzy poddani długotrwałej izolacji. Zabrakło możliwości bezpośredniego dotarcia do wielu cierpiących i zmagających się z różnymi trudnościami ludzi – mówi Grzegorz Grygiel, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W trosce o personel

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Jego filarem będzie wspomniany konkurs grantowy.

– Dzięki projektowi poprawimy dostępność placówek do środków ochrony indywidualnej i higienicznych, a także można będzie zapewnić wsparcie kadrowe i dopłaty do wynagrodzeń– mówi Grzegorz Grygiel.

W ramach projektu możliwy jest zakup testów na obecność COVID-19 i usług związanych z ich przeprowadzaniem dla pracowników podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej. Granty pozyskać można też na doposażenie stanowisk pracy w placówkach w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią (maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne, kombinezony, płyny dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe, sprzęt do dekontaminacji, łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na kroplówki, pościel jednorazową). Środki przeznaczyć można na dodatkowe wynagrodzenie dla zatrudnionych (m.in. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych). Możliwe jest też pozyskanie środków na zatrudnienie nowych osób, a także przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi społeczne.

– Możliwość dofinansowania zakupów niezbędnych środków ochrony czy specjalistycznych urządzeń to dodatkowa motywacja dla kadry, która będzie mogła poczuć się bezpieczniej. Poza tym, zgromadzone środki i wyposażenie pozwolą lepiej zabezpieczyć placówki przed ewentualnym nawrotem epidemii jesienią – podkreśla Grzegorz Grygiel.

Nie zwlekaj, działaj!

Fotografia przedstawia biało-czerwone koło ratunkowe na białym tle. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma). 
Granty czekają na samorządy prowadzące jednostki systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie Wielkopolski. Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą: ośrodki i domy pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska i noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego pobytu, pobytu okresowego i inne. W ramach systemu pieczy zastępczej na wsparcie liczyć będą mogły placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

– Pandemia zmieniła sposób świadczenia usług społecznych. W wielu miejscach wprowadzono pracę zdalną. Optymistyczne jest to, że zawiązało się lub zaczęło działać wiele partnerstw, których celem jest chęć wspólnego realizowania zadań z zakresu polityki społecznej. Liczę, że realizacja projektu pozwoli nam przygotować się na prognozowane, jesienne uderzenie wirusa – konkluduje Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Otwartego naboru grantów można spodziewać się jeszcze tego lata. Jego organizacją zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Potrwa do końca grudnia br. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 28 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WRPO 2014+ to blisko 26 mln zł.

*** Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, rozpoczął również realizację innego projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. O unijne dotacje ubiegać mogą się publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej. Pieniądze przeznaczyć można na wypłaty dodatków dla personelu DPS, m.in. fizjoterapeutów i rehabilitantów pracujących przy łóżkach podopiecznych (z wyłączeniem pielęgniarek i lekarzy). Dodatki w wysokości 1 450 zł wypłacane będą przez okres trzech miesięcy dla pracowników zatrudnionych na etacie. Środki przeznaczyć będzie można również na zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry (w okresie 90 dni w czasie trwania realizacji projektu). Wnioski o granty można składać do końca sierpnia. Minimalna kwota pomocy to 50 tys. zł, a maksymalna - 1 mln zł. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby pracowników DPS (w przeliczeniu na pełne etaty). Całkowita wartość projektu to ponad 32 mln zł, z czego aż 27 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegóły konkursu - kliknij

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska