Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia czterech mężczyzn w garniturach oraz elegancko ubraną kobietę, któzy pozują, stojąc na tle ścianki z napisem „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Umowy na realizację zadań związanych z kształceniem zawodowym podpisano 26 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (fot. archiwum UM WW).

Zawodowi giganci

Potrzebujemy dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kuźnią prawdziwych zawodowców już niedługo staną są Powodowo i Wągrowiec. 26 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowy na realizację dwóch projektów związanych z rozwojem kształcenia zawodowego, dofinansowanych ze środków WRPO 2014+.

Eksperci rynku pracy od lat biją na alarm. Polska pilnie potrzebuje fachowców. Jednak ósmoklasiści wciąż chętniej wybierają licea ogólnokształcące niż szkoły branżowe. Projekty, które wchodzą w fazę realizacji, mają szansę to zmienić.

– Działaniami objętych zostanie 455 uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wolsztyńskim i wągrowieckim. Pozwolą na lepsze dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy, ułatwią także absolwentom przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych absolwentów wzmocni ich pozycję już na starcie kariery zawodowej – mówił w trakcie podpisywania umów Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

„Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie”, to projekt, który pozwoli 150 uczniom podnieść kompetencje, a kolejnym stu nabyć umiejętności kluczowe na rynku pracy. Także nauczyciele będą mogli dokształcić się, tak, by wiedza, którą przekazują uczniom, jak najpełniej odpowiadała na potrzeby pracodawców. Dodatkowo siedem pracowni zawodowych zostanie doposażonych w sprzęt, który pozwoli przyszłym fachowcom kształcić się na maszynach i urządzeniach, z jakimi zetkną się w prawdziwych zakładach pracy. Dofinansowanie z WRPO 2014+ wynosi ponad 1,6 mln zł.

Fotografia przedstawia mężczyznę w garniturze oraz elegancko ubraną kobietę, którzy przekazują sobie podpisane umowy. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – Środki z programu mają dla szkoły niebagatelne znaczenie. Mimo że jest to projekt o charakterze miękkim, to udało się pozyskać pieniądze na zakup wyposażenia, które zwiększy jej konkurencyjność oraz pomoże w znaczącym stopniu lepiej przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Do tego należy jeszcze dodać płatne staże dla uczniów oraz doradztwo zawodowe. Dzięki temu poprawi się kondycja i konkurencyjność szkoły – mówi Artur Walczak-Mortezaei, dyrektor Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie.

Drugi z projektów - „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu” zmieni zawodową przyszłość 305 uczniów technikum wągrowieckiego Zespołu Szkół nr 1. Będą oni mogli kształcić się w kierunkach zawodów deficytowych, zdiagnozowanych w powiatach wągrowieckim i ościennych, takich jak: technik informatyk, mechatronik, technik usług fryzjerskich, logistyk, ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Wsparcie obejmować będzie także realizację staży zawodowych organizowanych we współpracy z przedsiębiorcami oraz różnorodnych kursów i szkoleń specjalistycznych. Doposażone zostaną także szkolne pracownie. Dotacja unijna dla projektu to prawie 1,8 mln zł.

– To bardzo ważne wsparcie dla lokalnych samorządów, które zostanie wykorzystane m.in. na unowocześnienie wyposażenia szkół – zaznaczają starostowie powiatów wolsztyńskiego i wągrowieckiego Jacek Skrobisz i Tomasz Kranc.

Projekty realizowane są od czerwca 2020 r. Zakończą się w 2023 r.

ŁK

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska