Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia wykonana z lotu ptaka przedstawia budowę drogi, otoczonej przez las. Widoczne są między innymi pojazdy budowlane. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Budowa obwodnicy Wronek ma rozwiązać problem gigantycznych korków w godzinach szczytu (fot. archiwum beneficjenta).

W drogę bez korków

Jakość infrastruktury drogowej wiele mówi o potencjale regionu. W Wielkopolsce, przy unijnym wsparciu, prowadzonych jest obecnie kilka kluczowych inwestycji drogowych.

Dobrej jakości inwestycje w bezkolizyjne drogi zawsze się opłacają: obniżają koszty transportu, sprzyjają środowisku, poprawiają bezpieczeństwo i podnoszą jakość podróży. Projekty drogowe pozwalają również zoptymalizować sieć drogową regionu. A dobrze skomunikowane miasta przyciągają inwestorów. Przekłada się to na większe przychody gmin, powstawanie nowych miejsc pracy oraz większe wpływy z podatków, pozwalające na finansowanie kolejnych inwestycji. Przy wsparciu WRPO 2014+ w regionie wybudowano i rozbudowano już ponad 130 km dróg. Przed nami kolejne przedsięwzięcia.

Most w Rogalinku

Jedną z ważniejszych aktualnie prowadzonych inwestycji drogowych, jest budowa nowego mostu i dojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku. Ma on strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju aglomeracji poznańskiej. Nie tylko poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy, ale także parametry dla śródlądowej drogi wodnej na Warcie. Inwestycja będzie też pierwszym, ważnym elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina.

Fotografia przedstawia stary, stalowy most przerzucony nad rzeką. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Oczekiwania wobec tej inwestycji są duże, gdyż to newralgiczna trasa, na dodatek w pobliżu Poznania, o dużym natężeniu ruchu – mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Stary most jest w złym stanie i nie spełnia już wymagań użytkowników.

– Nowy będzie szerszy i bezpieczniejszy. Powstaną ścieżki pieszo-rowerowe, które od jezdni oddzielone zostaną barierami ochronnymi. Obiekt został zaprojektowany na najwyższą klasę obciążenia „A”, to jest 50 ton – wylicza Kinga Hedrych, Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Dzięki inwestycji powstanie pięcioprzęsłowa konstrukcja o długości ponad 315 metrów. Zakres robót zakłada również przebudowę sieci telekomunikacyjnych i gazowej. Most powinien być gotowy w kwietniu 2022 roku, a wszystkie prace, obejmujące również wyburzenie starego wiaduktu, zakończą się w październiku 2022 roku. Koszt przedsięwzięcia to ponad 63 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi blisko 52 mln zł.

Obwodnice Wronek i Gostynia

W kwietniu br. rozpoczęły się prace przy innej ważnej inwestycji regionu – obwodnicy Wronek.

Fotografia przedstawia fragment wykopalisk na terenie budowy obwodnicy Wronek. To prawdopodobnie miejsce, gdzie niegdyś stał budynek. Odkrycie to efekt badań archeologicznych. Zdjęcie pochodzi z archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. To inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców. W mieście działa wiele zakładów przemysłowych z fabrykami produkującymi sprzęt AGD na czele. Efekt? W godzinach szczytu mieszkańcy borykają się z gigantycznymi korkami. W ramach zadania powstanie trójprzęsłowy most nad Wartą, wiadukt kolejowy nad linią PKP, trzy ronda i drogi dojazdowe do terenów przyległych, jak również chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe w obrębie skrzyżowań.

– Nowa droga przyczyni się również do zmniejszenia uciążliwego dla mieszkańców hałasu – podkreśla Kinga Hedrych.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych dokonano unikatowych odkryć archeologicznych. Odnaleziono ślady osady ludności kultury łużyckiej sprzed około 5 tysięcy lat! Znaleziska nie przerwały jednak prac przy budowie obwodnicy, która gotowa ma być w 2022 r.

Wartość kontraktu to ponad 81 mln zł, z czego dofinansowanie WRPO 2014+ to blisko 66 mln zł.

O szczegółach niezwykłych odkryć archeologicznych na terenie budowy obwodnicy Wronek dowiesz się z poniższego materiału filmowego.

Fotografia wykonana z żabiej perspektywy przedstawia nowo wybudowaną drogę na obwodnicy Gostynia. Widoczny jest nowy asfalt, namalowane pasy jezdni oraz pas czerwonej kostki brukowej oddzielający drogi w przeciwnym kierunku. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Od maja kierowcy przejeżdżają już nowym fragmentem obwodnicy Gostynia. Odcinek, rozpoczynający się przy skrzyżowaniu ulic Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu, a kończący się w miejscowości Drzęczewo Drugie, liczy ok. 2 km. W ramach inwestycji wybudowano jedno skrzyżowanie i przebudowano dwa istniejące, a także przygotowano ścieżkę pieszo-rowerową i kanalizację deszczową.

– Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe, które umożliwią budowę kolejnego ponad sześciokilometrowego odcinka: od Drzęczewa Drugiego do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową w kierunku na Krajewice. Na trasie wybudowany zostanie nowy most na rzece Stara Kania w gminie Piaski, powstaną też dwa wiadukty i dwupoziomowy, bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12. Projekt zakłada również budowę ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, chodników, kanalizacji deszczowej. Roboty zakończyć mają się w 2021 roku – zapowiada Kinga Hedrych. – Gostyńska obwodnica bez wątpienia poprawi płynność i przepustowość komunikacyjną, co skutecznie rozładuje ruch w centrum miasta – dodaje.

Koszt inwestycji to ok. 116 mln zł, z czego unijna dotacja to ponad 85,5 mln zł. Inwestycja zakończy się w 2021 roku.

Trasy w rozbudowie

Od lat prowadzone są też projekty związane z rozbudową dróg wojewódzkich w regionie.

Fotografia przedstawia samochody poruszające się nowo wybudowaną drogą, na której poboczach znajdują się jeszcze pachołki. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Przykładem jest droga nr 305, łącząca między innymi Wschowę z Wolsztynem. Odcinek od Południowego Kanału Obry do granicy powiatu leszczyńskiego został już zakończony. Teraz inwestycja realizowana jest na terenie powiatu leszczyńskiego, na długości 8 km. Obejmuje ona nie tylko budowę drogi, ale również przebudowę skrzyżowań, zjazdów, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej i przejść dla zwierząt. Budowa ma zakończyć się we wrześniu 2021 roku. Wartość kontraktu to 25 mln zł, z czego 20 mln zł pochodzi z WRPO 2014+. Natomiast przy drodze wojewódzkiej nr 306 (odcinek Łódź – Nowe Dymaczewo), od S5 do ronda w Stęszewie zakończono poszerzenie jezdni. Dobiega też końca wykonanie nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej na tej trasie w Witoblu. Kontynuowane są również roboty przy tworzeniu ścieżki rowerowej od Witobla do Dymaczewa Nowego. Inwestycja zakończy się pod koniec tego roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 26 mln zł, z czego unijna dotacja to ponad 22 mln zł.

Rondo Rataje

Inwestycje drogowe aktywnie realizują również samorządy. Przykładem jest Poznań, który rozpoczął kluczową dla mieszkańców przebudowę ronda Rataje.

Fotografia przedstawia ruchliwe rondo w Poznaniu. Widoczne są barierki odgradzające jeden pas ruchu, ze względu na remont. Autorem zdjęcia jest Dominik Wójcik. Prace zostały podzielone na etapy tak, by przejazd przez rondo był cały czas możliwy. W pierwszej kolejności kapitalny remont przeszedł dworzec autobusowy. W ramach prowadzonych prac wymieniono m.in. nawierzchnię placu manewrowego i postojowego oraz odnowiono perony, które zostały też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo powstał jeden nowy peron, co ma usprawnić komunikację miejską. Dworzec objęty został również monitoringiem. Aktualnie roboty prowadzone są na torowisku w ul. Jana Pawła II, którego odcinek od ul. Kórnickiej do ronda będzie wyłączony z użytku na czas prac. Do dyspozycji kierowców będą dwa pasy. W 2021 r. prace skupią się na ul. Zamenhoffa i Bolesława Krzywoustego - wtedy także zmieni się organizacja ruchu tak, by możliwy był częściowy przejazd tramwajów.

– Dzięki cichemu torowisku, po przebudowie poprawi się komfort pasażerów komunikacji miejskiej. Wydłużeniu ulegną istniejące przystanki. Dostosowane zostaną do obsługi zarówno tramwajów, jak i autobusów. Wymieniona zostanie też nawierzchnia ronda, pojawią się dodatkowe pasy ruchu, chodniki, ścieżki rowerowe i mała architektura – zapowiada Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na marzec 2022 r. Koszt przedsięwzięcia to kwota ponad 153 mln zł. Unijna dotacja to ponad 106 mln zł.

Jak wyglądała modernizacja dworca autobusowego? Przekonaj się, oglądając film Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska