Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia mężczyznę siedzącego za kierownicą symulatora. Na oczach ma gogle VR. Na przeciw niego znajduje się stanowisko komputerowe, prawdopodobnie instruktora. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Technologia firmy Setapp z Poznania pozwoli na prowadzenie szkoleń z obsługi maszyn rolniczych, budowlanych czy logistycznych za pomocą symulatora wykorzystującego wirtualną rzeczywistość (fot. archiwum beneficjenta).

Innowacyjność, stan umysłu

Inteligentna lampa wykrywająca niebezpieczne zdarzenia. Nowatorskie symulatory wirtualnej rzeczywistości służące do szkoleń z obsługi maszyn rolniczych i budowlanych. To przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, które opracowali wielkopolscy przedsiębiorcy.

Umiejętność myślenia innowacyjnego otwiera nas na zmiany i nowości. Dzięki kreatywnym zdolnościom jesteśmy bardziej elastyczni, gotowi do szukania nowych rozwiązań, wychodzimy poza dobrze znany schemat. Innowacyjność, to poniekąd stan ludzkiego umysłu, bo przypisać dziś ją można do każdej kategorii aktywności, poprawia bezpieczeństwo i wpływa szeroko na jakość naszego życia.

Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018” przynosi wiele pozytywnych informacji. Z analiz wynika, że w badanym okresie ponad 26 proc. firm przemysłowych i 21 proc. usługowych prowadziło działalność innowacyjną. To wzrost o blisko 6% w porównaniu do poprzednich lat. Prym wiodą branże: teleinformatyczna, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcji urządzeń elektrycznych czy wydobycia węgla kamiennego i brunatnego. Znaczenia nabierają również inwestycje w badania i rozwój. I choć prorozwojowy trend jest zauważalny i wydaje się być trwały, to w porównaniu z innymi państwami UE, nadal znajdujemy się w grupie krajów o umiarkowanej wydajności innowacyjnej, podobnie jak Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Włochy czy Hiszpania. Aby dogonić europejską czołówkę, należy sukcesywnie wzmacniać nakłady na innowacje. Szansą dla przedsiębiorców w tym zakresie są Fundusze Europejskie. W Wielkopolsce przy ich wsparciu realizowanych jest wiele nowatorskich przedsięwzięć, z czego spora część dotyczy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pod ochroną

Świetnym przykładem innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa jest poznańska firma Inwebit Sp. z o.o., specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, m.in. dla sektora energetyki. W najbliższym czasie wprowadzi na rynek nowatorski system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej.

Fotografia wykonana nocą przedstawia kamienicę o ładnej elewacji, ogrodzoną płotem. Na terenie znajduje się lampa, jasno oświetlająca okolicę, która jest częścią systemu stworzonego przez firmę Inwebit. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Opracowana technologia pozwoli na automatyczne, szybkie wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń w mieście – mówi Mariusz Paszkiewicz, Prezes z firmy Inwebit Sp. z o.o. – Innowacyjność przedsięwzięcia polega na połączeniu systemu zarządzania oświetleniem miejskim z zaawansowanymi rozwiązaniami automatycznej detekcji (wykrywania sygnałów) niebezpiecznych zdarzeń na bazie analizy obrazu, dźwięku oraz odczytów z czujników, z wykorzystaniem sieci neuronowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, system pozwoli automatycznie wykryć np. nocne zgromadzenie osób w obszarze, w którym często mają miejsce akty wandalizmu lub przemocy, a także bójki czy obecność osoby poszukiwanej. Możliwe będzie też wykrywanie wystrzału z broni palnej i określenie lokalizacji źródła dźwięku. Co więcej, system pozwoli też na sterowanie oświetleniem miejskim w taki sposób, by uświadomić agresorowi, że jest obserwowany – podkreśla.

Nowatorskie rozwiązanie technologiczne będzie w całości zautomatyzowane, co pozwoli na monitorowanie wielu obszarów, bez konieczności angażowania licznego zespołu pracowników.

Fotografia wykonana nocą przedstawia zbliżenie na lampę, która jasno oświetla fasady okolicznych budynków. To część systemu stworzonego przez firmę Inwebit. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – W ostatnich latach narastał w Europie kryzys migracyjny, w wielu miejscach spadało poczucie bezpieczeństwa, rosły obawy związane z kolejnymi atakami terrorystycznymi. Nasi partnerzy z Europy, a nawet Ameryki Południowej pytali nas o możliwość stworzenia systemu podnoszącego bezpieczeństwo publiczne. Postanowiliśmy wykorzystać niszę na rynku – opowiada Mariusz Paszkiewicz. – Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie unijne środki. Inwestycje w badania nad nowatorskimi pomysłami zawsze obarczone są dużym ryzykiem. W przypadku małych firm, które nie dysponują ogromnymi funduszami na badania i rozwój, są zawsze trudną decyzją. Nam środki unijne pomogły ruszyć z projektem – dodaje.

Opracowana przez poznańską firmę technologia jest już gotowa. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia instalacji pilotażowych w Polsce i za granicą.

– Niestety ze względu na pandemię, proces ten został przesunięty. Mamy nadzieję, że nastąpi to już w pierwszym kwartale 2021 roku – podkreśla Marcin Paradowski, Dyrektor obszaru R&D. – Zainteresowanie produktem jest spore, szczególnie wśród przedstawicieli urzędów miast i gmin oraz dużych przedsiębiorstw posiadających rozbudowaną i rozproszoną infrastrukturę – zaznacza.

Produkt Smart Security Platform przyczynił się do uzyskania przez firmę lauru Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 oraz reprezentował Wielkopolskę w ramach międzynarodowego konkursu RegioStars Awards.

Całkowita wartość projektu „Smart security platform – system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni publicznej” to ponad 1,1 mln zł, z czego unijna dotacja to ok. 846 tys. zł.

Jak powstają innowacje w firmie Inwebit? Przekonaj się oglądając nasz film!

Wirtualna rzeczywistość

W stronę innowacji podąża również poznańska firma Setapp Sp. z o.o., która przy unijnym wsparciu opracowała nowatorski model szkoleń z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Fotografia przedstawia mężczyznę korzystającego z symulatora. Jedną ręką obsługuje kierownicę, drugą skrzynię biegów. Na oczach ma gogle VR. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Od kilku lat bardzo dynamicznie rozwijają się technologie VR – mówi Tomasz Głodkowski z firmy Setapp Sp. z o.o. – Do niedawna stosowane były tylko w obszarach konsumenckich, czysto komercyjnie, na przykład w grach komputerowych. Obecnie coraz częściej stosuje się je w biznesie. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w branży szkoleń jest rozwiązaniem zaspokajającym wiele potrzeb zgłaszanych przez rynek. Z uwagi na COVID-19, nasz projekt nabiera szerszego biznesowego uzasadnienia, z uwagi na prostotę realizacji kursu – dodaje.

Celem przedsięwzięcia badawczego było opracowanie innowacyjnej technologii, pozwalającej na projektowanie i przeprowadzenie szkoleń z obsługi maszyn z branż rolnictwa, logistyki i budownictwa na symulatorach wykorzystujących VR.

– Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości oraz maszyn (symulatorów) do osiągnięcia wysokiego poziomu immersji w proces szkoleniowy – wyjaśnia Tomasz Głodkowski. – Immersja to obiektywnie wyrażony poziom wierności, w jakim system VR oddaje rzeczywistość. W przypadku naszego projektu immersja odnosi się bezpośrednio do oddania rzeczywistego doświadczenia uczestnika szkolenia np. w trakcie obsługi koparki. Dzięki wysokiemu odwzorowaniu warunków szkoleniowych możliwe jest uzyskanie oszczędności finansowych w porównaniu do tradycyjnego kursu. Nie są bowiem wymagane nakłady na złożone pojazdy, place manewrowe, paliwo – podkreśla.

Prace, które przeprowadziła poznańska firma, odbyły się przy dużym wsparciu unijnej dotacji.

– Fundusze Europejskie odgrywają znaczącą rolę w zakresie rozwoju innowacyjności – mówi Tomasz Głodkowski. – Chętnie z nich korzystamy, bo pozwalają tworzyć nowatorskie rozwiązania. Aktualnie realizujemy jeszcze jeden projekt wsparty środkami unijnymi, dotyczący sektora transportu, spedycji i logistyki. Finalnym produktem będzie rozwiązanie wspierające proces załadunku w jednostkach transportowych. Poza tym realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotyczący rozszerzenia działalności eksportowej naszych produktów, który pośrednio również wpływa na poziom innowacyjności w firmie – dodaje.

Całkowita wartość projektu „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w SETAPP Sp. z o.o. w Poznaniu w zakresie innowacyjnego modelu szkoleń z wykorzystaniem VR / AR dla maszyn z obszaru budownictwa, logistyki oraz rolnictwa” to ponad 3 mln zł, z czego unijna dotacja to ok. 2,1 mln zł.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska