Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia dom jednorodzinny z pochyłym dachem, na którym zamontowano panele fotowoltaiczne. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Dzięki unijnym funduszom, mieszkańcy Kalisza mogli zainwestować w odnawialne źródła energii (fot. archiwum beneficjenta)

Kalisz czerpie energię ze słońca

W ostatnich latach Europa stała się najbardziej zdecydowanym promotorem globalnej transformacji energetycznej, wspierając realizację gospodarki niskoemisyjnej. Polskie miasta sprawnie realizują unijne założenia. Widać to choćby na przykładzie Kalisza, w którym, przy wydatnym wsparciu Funduszy Europejskich, regularnie podejmowane są działania proekologiczne, dotyczące m.in. termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, miejskiej zieleni czy instalacji fotowoltaicznych.

Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. Dekarbonizacja systemu energetycznego Wspólnoty ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów klimatycznych na 2030 rok oraz długoterminowej strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Instalacja paneli fotowoltaicznych czy też wymiana starych kotłów wiąże się jednak z kosztami, na które nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Dlatego warto sprawdzić, czy w swojej gminie realizowany jest jakiś program wspierający takie inwestycje. Dobry przykład daje Kalisz, w którym z każdym miesiącem widać więcej paneli słonecznych. Miasto stawia na rozwiązania prośrodowiskowe i pozyskuje na ten cel środki unijne.

Wiele działań, jeden cel

W ciągu kilku ostatnich lat, Kalisz zrealizował dwa projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Fotografia przedstawia płaski dach urzędu miejskiego, na którym zainstalowano panele fotowoltaiczne. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

- Dzięki unijnemu wsparciu udało się przeprowadzić kompleksową modernizację energetyczną dziewięciu budynków, w których prowadzone są przedszkola i żłobki – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. - Niedawno zakończyły się także prace w Urzędzie Miasta Kalisza. Wymieniono tam m.in. okna, docieplono ściany piwnicy i stropodach. Na trzecim i czwartym piętrze zamontowano klimatyzację. W całym gmachu zainstalowano energooszczędne oświetlenie, a na zewnątrz – budki lęgowe dla ptaków. Na dachu zaś pojawiły się panele fotowoltaiczne. Trwają prace na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, w którym wymieniane są m.in. okna i drzwi, instalacja ciepłej wody użytkowej, czy wentylacja – dodaje.

O realizowanych w Kaliszu ekologicznych projektach związanych z energetyką cieplną więcej można się dowiedzieć oglądając drugą część magazynu „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 64).

Od 2017 roku w mieście systematycznie zwiększane są środki przeznaczone na wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Do końca ubiegłego roku pozytywnie rozpatrzono ponad 1300 wniosków mieszkańców, dotyczących m.in. wymiany starych, niespełniających norm kotłów. Na terenie miasta regularnie pojawia się także zieleń.

- Betonowe rejony zamieniamy w ekologiczną, przyjazną przestrzeń. W każdym planie przebudowy miasta, znajdują się liczne punkty dotyczące tworzenia nowych obszarów zielonych. Sadzimy coraz więcej drzew, krzewów i kwiatów, zachęcamy do tego także naszych mieszkańców – podkreśla prezydent.

Efektem tych działań są między innymi zrewitalizowane planty miejskie, gdzie posadzono blisko 300 drzew i 11 tys. krzewów. W ramach remontu płyty Głównego Rynku, która rozpocznie się w tym roku, także posadzonych zostanie kilkanaście drzew. Ponadto, w Kaliszu można spotkać zielone przystanki autobusowe – obsadzone wieloletnimi roślinami.

Taniej i zdrowiej

Pod koniec 2019 roku w Kaliszu rozpoczęto realizację projektu, którego celem było zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta.

- Odnotowywane jest wysokie zużycie energii pochodzącej ze źródeł zasilanych paliwami kopalnymi. Efekt? Zwiększona emisja szkodliwych substancji do atmosfery i przekroczenia poziomu gazów i pyłów w powietrzu. Z drugiej strony zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Dlatego podjęto decyzję o wsparciu mieszkańców w inwestycjach w OZE – tłumaczy Krystian Kinastowski.

Do końca 2020 roku zamontowano i uruchomiono instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną na potrzeby 329 indywidualnych gospodarstw domowych w Kaliszu oraz instalacje solarne wytwarzające energię na potrzeby ciepłej wody dla 138 domów.

Mariusz Ratajczyk, mieszkaniec Kalisza, także zdecydował się na montaż instalacji fotowoltaicznej w swoim domu.

- Nie ukrywam, że najważniejsze były dla mnie kwestie ekonomiczne. Odnawialne źródła energii to oszczędności na rachunkach, czego już doświadczam – przyznaje. - Ekologia również jest dla mnie bardzo istotna. Nie tylko ze względu na mnie, ale głównie przyszłe pokolenia, które będą spadkobiercami tego, co im zostawimy. Wiem, że wielkie zmiany zaczynają się od małych, dlatego cieszę się, że podjąłem decyzję o montażu instalacji w swoim domu. Wspólnie jesteśmy w stanie sprawić, że powietrze nie tylko w Kaliszu, ale w całej Wielkopolsce będzie czystsze – dodaje.

Całkowity koszt projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” to kwota ponad 7 mln zł, z czego prawie 6 mln zł to dofinansowanie z WRPO2014-2020.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE