Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 10-12 maja 2019
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

18-04-2019

Spotkania "Innowacyjna Firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich"

12-04-2019

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (kwiecień 2019)

10-04-2019

Spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 2 385 Wartość dofinansowania UE: 7 494 579 638 zł Wartość umów ogółem: 11 046 046 639 zł Procent wykorzystania alokacji 75%
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
886
km przebudowanych dróg
10056
wspartych przedsiębiorstw
96
zakupionych wozów strażackich