Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

12-12-2018

Szkolenie z Poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa – środa 9 stycznia 2019 r.

12-12-2018

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na koniec 2018 roku, w przypadku umów Osi Priorytetowych 6, 7, 8, których stroną jest Instytucja Zarządzająca reprezentowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

04-12-2018

Definicja transakcji w kontekście wypłat własnych osoby samozatrudnionej

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 2 285 Wartość dofinansowania UE: 7 317 294 243 zł Wartość umów ogółem: 10 707 392 314 zł Procent wykorzystania alokacji 73%
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
886
km przebudowanych dróg
10056
wspartych przedsiębiorstw
96
zakupionych wozów strażackich