Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

19-06-2019

Szkolenie z Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne „Regionalny program zdrowotny w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze mózgu”. - piątek 19 lipca 2019 r.

17-06-2019

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 3.7 z 14 czerwca 2019 r.

14-06-2019

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (czerwiec 2019)

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 2 385 Wartość dofinansowania UE: 7 494 579 638 zł Wartość umów ogółem: 11 046 046 639 zł Procent wykorzystania alokacji 75%
Efekty realizacji WRPO
112
budynków poddanych termomodernizacji
1273
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
102
km dróg dla rowerów