zaBIEGaj o FUNdusze
Fundusze Europejskie w mediachHistorie z Funduszami Europejskimi

Wiadomości

11-04-2024

Szkolenie on-line w ramach działania 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej

12-04-2024

Działanie 6.18 Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT – projekt "IntegrujeMY, AktywizujeMY mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

10-04-2024

Zgłoszenie na spotkanie dla organizacji pozarządowych w sprawie wsparcia infrastruktury społecznej w dniu 06.05.2024 r.

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 25.09.2023: 3 853 Wartość dofinansowania UE: 11 118 624 310 zł Wartość umów ogółem: 16 956 260 360 zł Procent wykorzystania alokacji 100%
Efekty realizacji WRPO
605
budynków poddanych termomodernizacji
4411
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
359
km dróg dla rowerów
110
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych