Fundusze Europejskie w mediachHistorie z Funduszami Europejskimi

Wiadomości

26-02-2024

Szkolenie z działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych – poniedziałek 4 marca 2024 r.

21-02-2024

Przedstawiciele LGD do składu Podkomitetu ds. RLKS

19-02-2024

Newsletter o rewitalizacji (luty 2024)

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 25.09.2023: 3 853 Wartość dofinansowania UE: 11 118 624 310 zł Wartość umów ogółem: 16 956 260 360 zł Procent wykorzystania alokacji 100%
Efekty realizacji WRPO
605
budynków poddanych termomodernizacji
4411
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
359
km dróg dla rowerów
110
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych