Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

18-05-2020

Ewaluacja projektów „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” oraz Poddziałania 8.1.3 „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

14-05-2020

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.6 z 14 maja 2020 r.

14-05-2020

Planowana niedostępność SL2014, w dniach od 14.05.2020 (od 20:00) do 18.05.2020 (do 8:00)

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 2 688 Wartość dofinansowania UE: 8 201 768 472 zł Wartość umów ogółem: 12 354 671 714 zł Procent wykorzystania alokacji 82%
Efekty realizacji WRPO
115
budynków poddanych termomodernizacji
1290
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
130
km dróg dla rowerów
31
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych