Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

29-07-2021

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.16 z dnia 28 lipca 2021 r.

27-07-2021

Wydłużamy projekt rewitalizacyjny dla wielkopolskich gmin

13-07-2021

Bezpiecznie rowerem po Wielkopolsce

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 28.07.2021: 3 496 Wartość dofinansowania UE: 10 124 100 113 zł Wartość umów ogółem: 15 392 657 577 zł Procent wykorzystania alokacji 94%
Efekty realizacji WRPO
238
budynków poddanych termomodernizacji
3116
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
244
km dróg dla rowerów
98
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych