Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Fundusze Europejskie w mediach

Wiadomości

26-05-2022

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.22 z dnia 26 maja 2022 r.

25-05-2022

Aktualizacja Załącznika nr 5b „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO” do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego

23-05-2022

Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – środa 15 czerwca 2022 r.

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 28.02.2022: 3 624 Wartość dofinansowania UE: 10 565 964 336 zł Wartość umów ogółem: 16 176 772 873 zł Procent wykorzystania alokacji 96%
Efekty realizacji WRPO
306
budynków poddanych termomodernizacji
3876
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
257
km dróg dla rowerów
100
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych