Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Fundusze Europejskie w mediachHistorie z Funduszami Europejskimi

Wiadomości

22-09-2023

Miliony euro na ponadgminne przedsięwzięcia

22-09-2023

Webinarium z działania 6.12 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów

22-09-2023

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 008 z dnia 21.09.2023 r.

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 28.04.2023: 3 825 Wartość dofinansowania UE: 10 993 689 497 zł Wartość umów ogółem: 16 764 054 218 zł Procent wykorzystania alokacji 99%
Efekty realizacji WRPO
336
budynków poddanych termomodernizacji
4440
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
312
km dróg dla rowerów
104
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych