Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Fundusze Europejskie w mediachHistorie z Funduszami Europejskimi

Wiadomości

20-03-2023

Rewitalizacja - ważna informacja dla gmin

09-03-2023

Konkurs na wybór LSR – nabór od 11.04.2023 do 7.06.2023

03-03-2023

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wersja 001 z dnia 02.03.2023 r.

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 17.11.2022: 3 727 Wartość dofinansowania UE: 10 725 246 906 zł Wartość umów ogółem: 16 387 911 140 zł Procent wykorzystania alokacji 96%
Efekty realizacji WRPO
331
budynków poddanych termomodernizacji
4004
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
291
km dróg dla rowerów
100
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych