Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

13-02-2019

Szkolenie z Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy - wtorek 26 lutego 2019 r.

13-02-2019

Dotyczy pisemnego poinformowania i otrzymania zgody Instytucji Zarządzającej na zmianę statusu Beneficjenta

12-02-2019

Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – środa 20 lutego 2019 r.

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 2 367 Wartość dofinansowania UE: 7 471 607 751 zł Wartość umów ogółem: 11 002 859 991 zł Procent wykorzystania alokacji 75%
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
886
km przebudowanych dróg
10056
wspartych przedsiębiorstw
96
zakupionych wozów strażackich