Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

03-08-2020

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na 2020 rok (lipiec 2020 r.)

29-07-2020

Najczęściej zadawane pytania – stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i IZ WRPO 2014+ - aktualizacja na dzień 9 lipca 2020 r.

23-07-2020

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.9 z 23 lipca 2020 r.

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 2 688 Wartość dofinansowania UE: 8 201 768 472 zł Wartość umów ogółem: 12 354 671 714 zł Procent wykorzystania alokacji 82%
Efekty realizacji WRPO
115
budynków poddanych termomodernizacji
1290
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
130
km dróg dla rowerów
31
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych