Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

17-06-2021

Webinarium pn. Prawidłowe udzielanie zamówień oraz rozliczanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO 2014+”

09-06-2021

Powstanie droga rowerowa i szlak „Śladami Bany”

02-06-2021

Kryterium doświadczenia w zamówieniach udzielanych przez Beneficjentów

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 01.03.2021: 3 393 Wartość dofinansowania UE: 9 809 530 379 zł Wartość umów ogółem: 14 890 723 443 zł Procent wykorzystania alokacji 90%
Efekty realizacji WRPO
230
budynków poddanych termomodernizacji
2727
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
216
km dróg dla rowerów
87
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych