Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Fundusze Europejskie w mediach

Wiadomości

28-07-2022

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.23 z dnia 28 lipca 2022 r.

26-07-2022

Agenda miejska dla UE

25-07-2022

Funduszowe Story

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 31.05.2022: 3 625 Wartość dofinansowania UE: 10 577 017 499 zł Wartość umów ogółem: 16 208 009 272 zł Procent wykorzystania alokacji 96%
Efekty realizacji WRPO
306
budynków poddanych termomodernizacji
3876
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
271
km dróg dla rowerów
100
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych