Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Fundusze Europejskie w mediachHistorie z Funduszami Europejskimi

Wiadomości

25-11-2022

Nabór do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

24-11-2022

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 4.26 z dnia 24 listopada 2022 r.

23-11-2022

„Zintegrowane podejście do zarządzania dziedzictwem w gminach” webinar organizowany przez NID

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020) Stan danych na 17.11.2022: 3 727 Wartość dofinansowania UE: 10 725 246 906 zł Wartość umów ogółem: 16 387 911 140 zł Procent wykorzystania alokacji 96%
Efekty realizacji WRPO
331
budynków poddanych termomodernizacji
4004
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
291
km dróg dla rowerów
100
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych