Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

29-11-2019

Informacja dotycząca konkursu w ramach Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (nr konkursu: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/19)

25-11-2019

Informacja dotycząca konkursu w ramach Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (nr konkursu: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19).

21-11-2019

Spotkanie konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 6.4.2 oraz 8.3.4 (Typ I)

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Supernowoczesny robot Da Vinci leczy pacjentów w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Dofinansowanie z UE 11 730 000 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 2 688 Wartość dofinansowania UE: 8 201 768 472 zł Wartość umów ogółem: 12 354 671 714 zł Procent wykorzystania alokacji 82%
Efekty realizacji WRPO
115
budynków poddanych termomodernizacji
1290
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
130
km dróg dla rowerów
31
wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych