Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w mediach

Wiadomości

12-09-2018

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 2.7 z 12 września 2018 r.

10-09-2018

Szkolenie z Poddziałania 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii – wtorek 25 września 2018 r.

10-09-2018

Wielkopolska z kolejną szansą na granty!

Zobacz wszystkie wiadomości
Sukcesy projektów

Zakup taboru kolejowego „Elfy”

Dofinansowanie z UE 162 301 272 zł Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE
Liczba umów (WRPO 2014-2020): 2 000 Wartość dofinansowania UE: 6 877 323 635 zł Wartość umów ogółem: 10 061 160 290 zł Procent wykorzystania alokacji 69%
Efekty realizacji WRPO 2007-2013
886
km przebudowanych dróg
10056
wspartych przedsiębiorstw
96
zakupionych wozów strażackich